Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) uitgebreid

Bent u mkb-ondernemer? Dan kunt u met de BMKB-regeling een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat garant voor dit deel. Zo kunt u bij de bank meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen. U vraagt de BMKB-regeling niet zelf aan. Dit gebeurt via uw financier.

Coronacrisis: verruiming BMKB

De BMKB-regeling is verruimd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen:

  • Bedrijven kunnen de BMKB gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening courant-krediet) te verhogen.Het borgstellingskrediet is verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet vergroten. En kunnen bedrijven eerder en meer geld lenen.
  • De premie voor de BMKB is verlaagd van 3,9% naar 2% bij een looptijd t/m 8 kwartalen en 3% bij een looptijd van 9 t/m 16 kwartalen.
  • Het garantiebudget van de BMKB is verhoogd, van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard euro.
  • Non-bancaire financiers kunnen zich accrediteren om hun klanten te financieren met deze ruimere BMKB-regeling.

Agrarisch ondernemers in Caribisch gebied kunnen ook de verruimde BMKB gebruiken.

Getroffen land-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven in Nederland kunnen het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL-C) gebruiken.

PFAS- en stikstofproblemen

Er is extra steun binnen de BMKB-regeling voor mkb'ers die minimaal 20% van de omzet uit activiteiten halen die worden geraakt door de PFAS- en stikstofproblemen. De overheid kan voor een groter krediet borg staan. U kunt tot en met 31 december 2020 gebruikmaken van deze extra steun.

BMKB voorwaarden

  • U heeft een mkb-bedrijf dat gevestigd is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba.
  • U heeft een onderneming met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen.
  • Uw bedrijf bestaat langer dan 3 jaar.
  • Ook als starter kunt u in aanmerking komen voor een borgstellingskrediet als u bij de bank een starterslening afsluit.


Hoe kunt u BMKB aanvragen?

U vraagt niet zelf de BMKB aan. U kunt uw kredietverstrekker, een financier die is aangesloten bij de BMKB-regeling, vragen om de regeling te gebruiken. De financier meldt dit aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).