Afsluiting Wantijbrug

Aanstaande zondagavond 19 januari 19.00 uur gaat de Wantijbrug dicht voor auto- en vrachtverkeer tot en met 3 april. Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen wel over de brug. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid over de A16 en de A15, zodat het niet door de stad gaat rijden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet via de A27 rijden. Na jaren intensief gebruik is de Wantijbrug in de N3 in slechte staat. Daarom moet Rijkswaterstaat de brug renoveren.

Door de afsluiting zal het erg druk worden op de wegen in en rond Dordrecht, maar ook op de A15 en A16. Rijkswaterstaat heeft samen met de gemeenten maatregelen voorbereid waardoor de overlast iets minder wordt. Deze maatregelen bestaan uit omleidingen, bebording, communicatie, aanpassing van verkeerslichten, inzet van extra bussen en verschillende fietsacties. Maar ook met deze maatregelen zal het erg druk worden. We doen daarvoor ook een beroep op inwoners en bedrijven: Kom vooral met het openbaar vervoer of op de fiets. Zo maakt u ruimte voor mensen die afhankelijk zijn van de auto.

Onder de noemer Ways2go (www.ways2go.nl) worden alternatieve vervoersmogelijkheden aangeboden, zoals leenfietsen en e-bikes. In Dordrecht en Papendrecht zijn driehoeksborden van Ways2go geplaatst die mensen hierop attenderen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen dagen advertenties geplaatst in de lokale media met de informatie over de afsluiting en de omleidingsroutes. Daarnaast hebben zij ook bebording langs de A16, N3 en A15 geplaatst met informatie over de afsluiting.

Voor bedrijven heeft Platform Samen Bereikbaar een bedrijvenaanpak opgezet voor de N3. Dit platform, met ondertussen 65 actieve leden, levert voor bedrijven advies en begeleiding bij invoering van maatregelen om zoveel mogelijk medewerkers uit de auto of uit de spits te halen. Samen Bereikbaar heeft op de volgende site een toolbox voor bedrijven geplaatst met informatie over omleidingsroutes, beschikbare alternatieven en teksten voor op de website, intranet en voor klanten: https://samenbereikbaar.nl/project/onderhoud-wantijbrug-20-januari-2020/.

Rijkswaterstaat geeft op www.n3werkzaamheden.nl meer informatie over de renovatie, de hinder en maatregelen, de omleidingsroutes. Deze site is vanaf donderdag 16 januari de lucht in gegaan.

Op www.dordrecht.nl/wantijbrug hebben we ook voor de gemeente Dordrecht specifieke informatie opgenomen met FAQ's en maatregelen die worden genomen en doorverwijzingen naar andere betrokken sites.