Kansen in coronatijd met IMC

"€2.700 euro voor het begeleiden van leerlingen of studenten én een Corona voorschot, een mooie combinatie"

Ook dit jaar kun je in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren indien je als werkgever gedurende schooljaar 2019-2020 leerlingen of studenten hebt uit de onderstaande doelgroepen: 

  • Leerlingen uit het praktijkonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs die een stage lopen.
  • VMBO - leerlingen die een entreeopleiding of een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. 
  • MBO - deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
  • HBO - studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen binnen de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving of gezondheidszorg, gedrag en maatschappij.
  • Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio). 

Om werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten is het vanaf de vierde week van mei mogelijk om een voorschot aan te vragen. Het voorschot geldt voor de periode van de start van schooljaar 2019-2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020.


Het maximum bedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt €2.700 per volledig studiejaar. De deadline voor het indienen van de aanvraag is 16 september 2020. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat een student begeleiding heeft gehad. Heb je tot en met 19 mei een gedwongen sluiting gehad in verband met Corona? De weken waarin je de student hierdoor geen begeleiding kon bieden worden niet in mindering gebracht op de subsidie. 
IMC kan de aanvraag tijdig voor je indienen én informeert je over de (administratieve) voorwaarden.Indien je gebruik wilt maken van de regeling horen we dat graag van je!