De 1.5 meter invulling van Quadraat

Al ruim 7 jaar ben ik als zelfstandige werkzaam in de zogenaamde “triple helix”. Verbindingen tot stand brengen tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Met name daarbij bedrijven bezoeken om hen te enthousiasmeren om bv aan de slag te gaan met stagiaires en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Helaas zijn de fysieke contacten even niet mogelijk. Tevens is een evenement als de Innovation Award ZHZ uitgesteld tot 2021. Eén van mijn opdrachten is het  ambassadeur zijn voor inclusief werkgeverschap.  De afgelopen tijd heb ik nu met name benut om meer specifiek te kijken naar de rol van de zgn. praktijkbegeleider. Er worden instrumenten ontwikkeld om hen beter toe te rusten op de taak van het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking/afstand tot de arbeidsmarkt. De praktijkbegeleider is de functionaris die zich “ontfermt” door o.a.  aanspreekpunt te zijn van werknemers die wat verder van het arbeidsproces afstaan. De eerste workshops zijn inmiddels  gegeven. Nu de “live”-sessies voorlopig niet kunnen worden gegeven in de oorspronkelijke vorm, ben ik samen met een partner, online/e-learning versies van deze workshops gaan ontwikkelen. Deze online versie bestaat uit een drietal modules rondom de thema’s introductie, begeleiding en ontwikkeling van de nieuwe medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. M.i. volgende maand zijn de online trainingen beschikbaar. Deze investering in de praktijkbegeleider middels de trainingen maakt het voor bedrijven mogelijk nog beter gebruik te kunnen maken van het potentieel van nieuwe medewerkers. Zo hebben we van de “nood een deugd” gemaakt!