Geld voor innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt in 2020-2021 3 miljoen euro beschikbaar aan publieke opdrachtgevers om innovatieve producten of diensten te laten ontwikkelen die de gevolgen van COVID-19 aanpakken.

De 3 miljoen euro is beschikbaar voor aanbestedende diensten om via innovatiecompetities, zoals Small Business Innovation & Research (SBIR) en Innovatiepartnerschap, op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van de coronacrisis. Ook andere innovatievraagstukken die passen binnen de kennis- en innovatie agenda's 2020-2023 zijn welkom. U kunt tot uiterlijk 30 juni 2020 uw voorstel of idee indienen. Voor meer informatie, zie de oproep in de staatscourant.