Help!

Mijn klant negeert de coronaregels.

Een boete wordt alleen gegeven wanneer jou te verwijten valt dat je je niet aan de afspraken houdt. Je bent als ondernemer verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de zaak en het naleven van de gedragsregels. Weet wie, wanneer verantwoordelijk is.