Actuele informatie Corona voor 6 mei

1.5Kunnen we elkaar helpen? 

Dinsdag 21 april 2020 werden de door de rijksoverheid genomen maatregelen in relatie tot de uitbraak van het corona virus verlengd. Het gaat er steeds meer op lijken dat we nog gedurende een lange tijd te maken krijgen met een anderhalvemetereconomie. In deze context heeft de Rijksoverheid alle sectoren opgeroepen plannen te maken om - onder de voorwaarden van die anderhalve meter - verdere openstellingen en/of het weer opstarten van bedrijven mogelijk te maken. Samen met de VSO riepen we op 24 april 2020 de Sliedrechtse ondernemers op om initiatieven met elkaar te delen. Lees hier meer.

COLOverbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Lees hier meer. 

 

B C Belastingmaatregelen in Coronatijd

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen.

Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Ze verlichten zo jouw financiële lasten tijdens de coronaperiode. Lees hier meer. 

SBIMeld ontbrekende SBI-codes

Wij krijgen veel signalen binnen dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst. Deze codes leggen wij voor aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vul hier het bijgevoegd formulier in als u denkt recht te hebben op deze regeling.

 

Regelingencheck KVK Check hier de meest actuele regelingen 

De overheid heeft een pakket regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met deze regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen, of tegemoetkoming in je loonkosten. Ook maken de regelingen het makkelijker om aan krediet te komen. Bekijk hier op welke regelingen je aanspraak kunt maken.Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Hier wordt direct verwezen naar de nadere informatie, zonder dat je de check verlaat.

Niet alle regels zijn overigens opgenomen en er blijven uitzonderingen. Kijk hiervoor op KVK.nl/corona of lees onderstaand meer over de verschillende regelingen. 

 

LKS Geen verrekening LKS met NOW

Goed nieuws voor sociale ondernemers in de regio Drechtsteden. De loonkostensubsidie gaat niet verrekend worden met de NOW. 

 

pleisterZakelijk adres hetzelfde als het privé-adres? 

Goed nieuws voor ondernemers van wie het zakelijk adres hetzelfde is als het privé-adres! Als je vestiging fysiek is afgescheiden van je privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft, kom je - dankzij lobby van INretail - ook in aanmerking voor de tegemoetkoming in de schade van €4000,-. Met de aanvraag moet je wel de bewijsstukken meesturen.

 

TOGS plus Aanvulling TOGS-regeling

Daardoor hebben meer contactberoepen nu ook toegang tot de TOGS-regeling.Zij kunnen per 15 april hun aanvraag indienen.

Meer info vind je hier.

 

aanvullen Regeling BMKB aangevuld

  • De premie is verlaagd van 3,9% naar 2%
  • Het garantiebudget is verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard
  • Non-bancaire financiers kunnen deelnemen aan de coronamodule van de BMKB om hun klanten te financieren.

 

7 april Aanvullende maatregelen 7 april 2020

Het kabinet heeft op 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Lees hier verder.

 

whatsapp2Corona Whatsapp voor Sliedrechtse Ondernemers 

De gemeente vraagt u als ondernemer om de informatie van het RIVM rond het Corona virus zo breed mogelijk te delen en de maatregelen toe te passen. De gemeente wil onze inwoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden met de juiste informatie. Daarbij gebruiken we onze eigen website en social media. Maar we geven onze informatie ook door aan uw organisaties omdat u uw achterban snel kan bereiken. Wilt u daarnaast direct op de hoogte gehouden worden stuur dan uw telefoonnummer naar communicatie@sliedrecht.nl. Er is een whatsappgroep actief om u direct van informatie te kunnen voorzien. Indien uw vragen heeft of goede suggesties heeft dan vernemen we dat graag van u.

 

geldAangepaste betaaltermijn aanslag lokale gemeentelijke belastingen

Deze regeling is voor ondernemers, ZZP-ers, verenigingen, stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract.Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) verzorgt de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen voor o.a. de gemeente Sliedrecht. De wethouder van Financien, Piet Vat, heeft met GBD afgesproken dat er in de periode dat de landelijke maatregelen in verband met de verspreiding van het corona-virus van kracht zijn niet actief wordt ingevorderd voor openstaande belastingaanslagen waarvan de betaaltermijn is verstreken. Lees hier verder. 

 

SDD@Extra informatie tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) voor zzp'ers en (kleine) ondernemers

Bent u zzp'er of (kleine) ondernemer in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de tijdelijke regeling BBZ. Voor een aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden voor meer informatie. Het is ook raadzaam eerst te kijken op Vraag & Antwoord, hier staan alle meest gestelde vragen en de daartoe behorende antwoorden.

 

VWRichtlijnen Verantwoord Winkelen

Met richtlijnen voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Op 26 maart zijn deze richtlijnen verantwoord winkelen bekend gemaakt. Lees hier verder en download de poster. 

 

HSExtra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

Door de coronacrisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Het Rijk heeft de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen verruimd. Extra maatregelen zorgen o.a. voor:

  • Meer mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen
  • Internationale handel blijft beter op gang
  • verlies van export en banen wordt voorkomen
  • Ondernemingen kunnen blijven investeren en opereren

De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen. Lees meer op de website van Rijksoverheid.

 

AMVragen arbeidsmigranten en corona

Vanuit verschillende werkgevers en werknemers ontvingen wij vragen over arbeidsmigranten en het coronavirus. Hier vindt u een zo volledig mogelijk overzicht van Q & A, met onder andere communicatiemiddelen omtrent het coronavirus in het Pools, Spaans en Engels.

 

VAToch nog vragen aan uw gemeente? 

Neem contact op met uw accountmanager bedrijven Esther Smit via e.smit@sliedrecht.nl of ga naar het landelijke Coronaloket van de Kamer van Koophandel