Begeleidende brief aanvraag aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud

Op de website van Sociale Dienst Drechtsteden vindt u een formulier om een aanvraag te doen voor aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor maximaal 3 maanden. Deze aanvraag is bedoeld als noodmaatregel voor zzp'ers / (kleine) ondernemers die door de maatregelen in verband met de coronacrisis in financiële problemen komen. Die niet meer in de gelegenheid zijn om hun dagelijkse boodschappen, huur, energie en/of ziektekostenverzekering te betalen. U komt ook in aanmerking voor deze regeling als uw partner wel over inkomen beschikt.

Voldoet u aan de volgende voorwaarden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor aanvullende inkomensondersteuning:

  • U bent een gevestigde zelfstandige (zzp'er / (kleine) ondernemer).
  • U bent minimaal 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  • U bent woonachtig in de Drechtsteden.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit uw onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
  • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met uw onderneming.
  • U voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Het getekende aanvraagformulier en de bewijsstukken kunt u terugsturen per post of in de brievenbus bij de Sociale Dienst Drechtsteden doen (Spuiboulevard 98 3311 GR Dordrecht).

Hulp nodig? 


Neem dan contact op met ons op. Dat kan op de volgende manieren:
- Via het e-mailadres noodfonds@drechtsteden.nl.
- Telefonisch via 078 770 8910, op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur. 
- Via het vragenformulier op socialedienstdrechtsteden.nl/vragen

Met vriendelijke groet,

SDD
Uw Medewerker Noodloket
Sociale Dienst Drechtsteden