Update Kom Binnen Bij Bedrijven 2020

Zoals we vorige week berichtten, heeft de organisatie Kom Binnen Bij Bedrijven besloten de week in maart NIET te laten doorgaan. Gezien de ontwikkelingen rondom het Corona-virus het enige verstandige besluit dat er te nemen was.

Dit bericht is gecommuniceerd op www.kombinnenbijbedrijven.nl. Het is mogelijk dat de deelnemende bedrijven de afgelopen dagen nieuwe bezoekersaanmeldingen heeft ontvangen. Die aanmeldingsmogelijkheid is immers open gehouden. Aanvullend sturen wij vanuit de centrale organisatie Kom Binnen Bij bedrijven de bezoekers later vandaag het volgende bericht:

U heeft zich aangemeld voor Kom Binnen Bij Bedrijven 2020. Helaas kan de week in maart niet doorgaan als gevolg van de maatregelen die zijn afgekondigd in verband met het coronavirus. Zodra de situatie dit toestaat, wordt besloten of, en zo ja wanneer, de actieweek doorgaat. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door het bedrijf waarvoor u zich heeft aangemeld én via onze website en social media kanalen. 
Wij hopen op uw begrip voor deze situatie. Heeft u nog een vraag? Mailt u ons dan via info@kombinnenbijbedrijven.nl


Verder is op 16 maart 2020 in overleg met de acht deelnemende gemeenten als volgt afgesproken:

  • De site blijft geopend voor bezoekers om zich aan te melden. Bezoekers die zich vanaf nu via de website bij u aanmelden, zien het volgende bericht op hun scherm: 

Aanmelding KBBB vestuurd

  • Na 6 april overleggen de deelnemende gemeenten of en naar welke periode KBBB2020 wordt uitgesteld. 
  • Mocht u wél deelnemer willen blijven, maar de aanmeldmogelijkheid voor uw bedrijf/organisatie liever dicht zetten, dan kan dat uiteraard. U blijft zichtbaar op www.kombinnenbijbedrijven.nl maar het aanmeldingsformulier bezoekers verschijnt niet meer. Dit kunnen we overigens ook weer eenvoudig terugzetten. U kunt mij dit laten weten; ik zorg ervoor dat het bij de centrale organisatie terecht komt. 
  • Actuele berichtgeving vermelden wij op www.kombinnenbijbedrijven.nl en via social media.

 

Tenslotte, ter inspiratie: deelnemende organisaties kunnen aan aangemelde bezoekers – indien gewenst – onderstaande mailen:

 
Uit voorzorg voor het Corona-virus doen wij helaas niet meer mee aan Kom Binnen Bij Bedrijven op onderstaande data. 
We zijn blij met de enthousiaste aanmeldingen en willen in de toekomst graag iets organiseren voor de mensen die geïnteresseerd zijn in een kennismaking met ons en onze organisatie. We noteren je mail en informeren je zodra we iets gaan organiseren!