Lancering Young Maritime Board

Op vrijdag 25 september lanceerde wethouder Barbara Kathmann de Young Maritime Board. De Young Maritime Board bestaat uit bestuursleden van diverse netwerkinitiatieven voor maritieme jong professionals in de Rotterdamse regio. Collectief zullen zij een bijdrage leveren aan het Rotterdam Maritime Capital of Europe programma.

De gemeente Rotterdam zet zich samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden in om de Rotterdamse regio als maritieme hoofdstad van Europa verder te ontwikkelen en nog beter op de kaart te zetten. Onderdeel daarvan is het aantrekken en behouden van talentvolle jong professionals.

Om beter zicht te krijgen op wat jong professionals bezighoudt en waar zij behoefte aan hebben heeft de gemeente Rotterdam de Young Maritime Board in het leven geroepen. Het betrekken van het perspectief van jong professionals levert een waardevolle bijdrage aan het toekomstbestendig maken van de regionale maritieme cluster. Daarnaast is de gemeente Rotterdam benieuwd naar hoe deze generatie aankijkt tegen onderwerpen zoals innovatie en innovatief werken. Belangrijke factoren die bijdragen aan de toonaangevende rol van de Rotterdamse maritieme regio. De board treedt op als onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Rotterdam, de Drechtsteden en de Provincie Zuid-Holland.