NOW-loket geopend

Het NOW-loket is open!

Checklist 

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer
  Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding)
  Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Op de aanvraag moet u een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat:

 • u de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest
 • u begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
 • u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • u akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Aanvragen tegemoetkoming

Voor welke periode geldt de regeling?

De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. Van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunt u uw aanvraag doen.
 

Wat zijn de voorwaarden

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat u een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart. Daarom kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

 1. 1 maart: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over maart, april en mei.
 2. 1 april: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over april, mei en juni.
 3. 1 mei: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over mei, juni en juli.

U kunt dus bijvoorbeeld op 6 april een aanvraag doen voor omzetverlies over april, mei en juni. Maar u kunt ook op 30 mei een aanvraag doen voor omzetverlies over dezelfde periode.

Berekening omzetverlies

De berekening van uw omzetverlies gaat op deze manier:

 • Neem uw totale omzet van 2019.
 • Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
 • Vergelijk uw verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.

Als uw bedrijf is gestart na 1 januari 2019 of begin 2020, dan geldt er een andere berekening. Bel het UWV dan voor meer informatie.

Bekijk hieronder het voorbeeld voor de berekening van het omzetverlies. Of bekijk de rekenhulp voor de berekening van het omzetverlies.

Meer vragen?

Overige vragen (en antwoorden) vindt U op: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now