Wetswijzigingen MKB per 1 juli

Mkb'ers krijgen vanaf 1 juli 2020 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil jij weten wat er voor het mkb verandert? Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen.

1. Aan deze tabaksregels moet je voldoen
Ondernemers hebben sinds 1 april te maken met nieuwe tabaksmaatregelen. Eerst stegen de accijnzen en kwam er een verbod op sigaretten met een smaakje. Op 1 juli komt daar een uitstalverbod voor supermarkten bij. Er volgen nog meer regels, zoals neutrale verpakkingen en een uitstalverbod voor alle aanbieders van tabakswaren. Wat de wijzigingen concreet voor jouw onderneming betekenen, lees je in het artikel: Aan deze tabaksregels moet je voldoen.


2. Personeel krijgt recht op aanvullend verlof
Als je personeel in loondienst hebt, houd er dan rekening mee dat deze vanaf 1 juli recht hebben op aanvullend verlof als een partner een kind heeft gekregen.
Jij vraagt dit partnerverlof als werkgever aan bij UWV. UWV betaalt aan jou de uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Je mag zelf bepalen of je de uitkering aanvult.

Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl.


3. Zorgverleners verplicht tot digitale inzage
Ben jij een zelfstandig zorgverlener? Bijvoorbeeld een arts, fysiotherapeut, verpleegkundige of tandarts? Dan leg je in een medisch dossier de gegevens van je patiënten vast. Per 1 juli 2020 ben je verplicht je patiënten digitaal toegang te geven tot hun eigen medische gegevens. Dit betekent dat je je ICT-systemen zo in moet richten dat je dit veilig kunt doen.

Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl.

Let op! De ingangsdatum van deze wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.


4. Meer zekerheid bij platform-to-business
Zakendoen met digitale platforms wordt per 12 juli 2020 transparanter. Dat ga je ervaren je als je reserverings- en vergelijkingswebsites gebruikt of online marktplaatsen en appstores. Of als je zelf een digitaal platform hebt. Platforms moeten namelijk heldere en makkelijk te raadplegen algemene voorwaarden hebben en openheid bieden over de volgorde van zoekresultaten. Ook zijn ze verplicht duidelijkheid te geven over een besluit om een ondernemer van het platform te verwijderen. En over de behandeling van eigen producten in vergelijking met producten van andere organisaties die ook op hun platform worden aangeboden.

Ook als het hoofdkantoor niet in de Europese Unie gevestigd is, maar het platform daar wel actief is, zijn de nieuwe regels van kracht.

Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl.

Let op! De ingangsdatum van deze wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.


5. Meldplicht grensoverschrijdende constructies intermediairs
Als jij werkt als intermediair of belastingadviseur, ben je vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken, te melden bij de Belastingdienst. Deze meldplicht gaat terug voor constructies tot 25 juni 2018 en moeten uiterlijk 31 augustus 2020 bij de Belastingdienst aangeven zijn. Doe je dit niet? Dan kun je een boete krijgen of zelfs strafrechtelijke vervolgd worden.

Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl.

Let op! De ingangsdatum van deze wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.


6. Overige wetswijzigingen

7. Aankomende wetswijzigingen
Voor eind 2020 is ook een aantal wetswijzigingen aangekondigd. Wat betekent dat voor jou? Bekijk onderstaande voorstellen zodat je je zo nodig kunt voorbereiden.

8. Corona: regelingen, protocollen en maatregelen
Momenteel gelden er verschillende coronaregelingen, -protocollen en -maatregelen die op jouw bedrijf van toepassing kunnen zijn. Bekijk hier welke regelingen er zijn en wat je kunt doen.
Op het KVK Coronaloket vind je daarnaast onder meer een regelingencheck en veelgestelde vragen.

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels
Wil je meer weten over aankomende wetswijzigingen? Download de NieuweWetten-app of bekijk alle wetswijzigingen en nieuwe regels op Ondernemersplein.nl.