de mail van VSO-voorzitter Adrie Stuij over de nieuwe 1.5 meter economie aan alle VSO-leden

Beste leden,

Afgelopen dinsdag werden de door de rijksoverheid genomen maatregelen in relatie tot de uitbraak van het corona virus verlengd. Het gaat er steeds meer op lijken dat we nog gedurende een lange tijd te maken krijgen met een 1,5 meter economie. In deze context heeft de Rijksoverheid alle sectoren opgeroepen plannen te maken om, onder de voorwaarden van die 1,5 meter, verdere openstellingen en/of het weer opstarten van bedrijven mogelijk te maken.

Voor zover we als bestuur kunnen beoordelen heeft het er alle schijn van dat de meesten van jullie gelukkig slechts beperkt door de coronacrisis worden getroffen. Door het kantoorpersoneel wordt daar waar mogelijk thuisgewerkt en in productie omgevingen zijn door jullie maatregelen getroffen om de gezondheid van de medewerkers te garanderen.

Helaas zijn er echter ook een aantal leden keihard getroffen. Van de een op andere dag naar nul. Er rest voor hun weinig meer dan machteloos toezien. Gelukkig kunnen zij aanspraak maken op de door de Rijksoverheid ingestelde noodvoorzieningen. Eerlijkheidshalve moeten we stellen dat deze de pijn verzachten maar zeker niet geheel kunnen wegnemen.

Zoals eerder gesteld kunnen verdere openstellingen van de bedrijven slechts onder de voorwaarde van die 1,5 meter plaatsvinden. Jullie zullen daar zeker over hebben nagedacht en wellicht al je plannen ten uitvoer hebben gebracht.

We zijn heel benieuwd naar deze plannen en wellicht is het ook mogelijk om met jouw plan je collega ondernemer te helpen. We vragen dan ook vriendelijk om jouw plan m.b.t. de door jou genomen maatregelen in de kantoor- of productieomgeving te delen. Plaats het op ons platform of mail het naar info@vso-sliedrecht.nl en naar e.smit@sliedrecht.nl. Wij zorgen dan voor publicatie.

Hartelijk dank voor jullie medewerking en blijf gezond.

Vriendelijke groet,Afbeelding 1