Verlenging uitstel betaling lokale heffingen

Medio maart is in verband met corona een pakket aan maatregelen samengesteld om uitstel van betaling
mogelijk te maken voor ondernemers.

Daarbij zijn vier groepen ondernemers te onderscheiden:

  1. Ondernemers met personeel en een kantoor-, bedrijfs- of winkelpand
  2. Particulieren die werken als ZZP’er
  3. Particulieren die een flex-contract of 0-uren contract hebben en alle overige tijdelijke constructies
  4. Verenigingen en stichtingen

Looptijd maatregelen

De maatregelen zijn van kracht tot en met 31 mei 2020, met een verlenging tot 1 september.

Invorderingsmaatregelen

Tijdens de periode dat de corona-maatregelen gelden, treffen wij geen invorderingsmaatregelen. Wij verzenden geen aanmaningen, dwangbevelen en aankondigingen beslagleggingen. Ook leggen wij
geen beslagen op loon-, uitkering, derden-, roerende- of onroerende zaken.


Verlenging maatregelen tot 1 september

Omdat de lock-down-situatie slechts getemporiseerd zal afnemen, zullen wij voor het pakket aan maatregelen verlengen tot 1 september aanstaande. Als vanaf september weer tot maandelijkse incasso wordt overgegaan, zal betaling in maximaal zes maandtermijnen gehanteerd worden. In februari 2021 vindt dan de laatste incasso over het belastingjaar 2020 plaats. De aanslagen 2021 worden in diezelfde maand bezorgd. Vanaf maart 2021 kan dan betaling in het gebruikelijke ritme plaatsvinden. Zodoende treedt geen stapeling van te betalen belastingaanslagen op.

Contact

Via gemeente@sliedrecht.nl kunt u het nieuwe aangepaste formulier aanvragen.