Vanaf 1 september

Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés). Buiten houdt iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar.

De regels voor ‘binnen’
Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés).

 • Ontvang thuis, op het balkon en in de tuin maximaal 6 gasten (exclusief kinderen t/m 12 jaar). Mensen die niet bij één huishouden horen, moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
 • Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.
 • In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, theaters, of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats, zonder roulatie. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
 • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
 • Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
 • In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht, ongeacht de aantallen bezoekers. 
 • Ook in werksituaties zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.
 • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.
 • Sinds 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.
 • Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is dat geen reden om toegang te weigeren.
 • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
 • In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels en musea, geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.
 • De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.
 • Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

De regels voor ‘buiten’

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in winkelstraten, dierenparken of kermissen, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
 • Er geldt een maximum van 250 personen in situaties waar geen reservering en gezondheidscheck plaatsvinden of waar geen vaste zitplaats is, zoals bij toeschouwers langs de lijn.
 • In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht.
 • Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.
 • Het is in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting
 • Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is dat geen reden om toegang te weigeren.
 • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek


Lokale maatregelen
Door snel en lokaal maatregelen te nemen op plaatsen waar het coronavirus opkomt, willen we vergaande maatregelen zoals in de lente van 2020 voorkomen. Doorlopend wordt er informatie verzameld over de ontwikkeling van het virus, de naleving en de handhaving. Op basis daarvan wordt vastgesteld wat het risiconiveau is in een bepaalde regio. Mogelijk dat er dan lokaal aanvullende maatregelen nodig zijn.

 • Het risiconiveau wordt wekelijks, of vaker als dit nodig is, vastgesteld en vanaf medio september gepubliceerd op het dashboard.
 • Welke maatregelen passend zijn, hangt af van de lokale situatie. Komen er veel toeristen of juist weinig? Zijn de straten breed of krap? Is de naleving over het algemeen goed of niet?
 • Maatregelen kunnen preventief zijn of juist gericht op het uitdoven van een brandhaard.
 • Lokale autoriteiten, de voorzitters van de veiligheidsregio’s en het kabinet kunnen besluiten tot lokale maatregelen.
 • Lokale autoriteiten mogen evenementen of samenkomsten, zoals publiek bij betaald voetbal of bij amateurwedstrijden, verbieden op grond van risico’s voor de publieke gezondheid.
 • Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan
 • Lokale autoriteiten leggen een 'herstelperiode' (sluiting) van maximaal 14 dagen op aan een recreatieve instelling (zoals horeca, bioscopen, pretparken en musea) wanneer de GGD heeft geconstateerd bij bron- en contactonderzoek dat de besmetting hier heeft plaatsgevonden.
 • Lokale autoriteiten hebben de bevoegdheid om in het belang van de publieke gezondheid maatregelen te treffen zoals:
 • De openingstijden van de horeca en nachtwinkels beperken
 • Plaatsen (buiten) aanwijzen waar een mondkapjesplicht geldt
 • Plaatsen afsluiten bij drukte, zoals parkeergelegenheden en andere locaties
 • Maatregelen voor 'crowd control' toepassen


Onderwijs

 • Leraren en medewerkers in de kinderopvang met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (70 jaar en ouder of met een onderliggende aandoening) werken thuis.
 • Basisscholen en buitenschoolse opvang
 • Basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open. Net als de buitenschoolse opvang.
 • Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben.
 • Als er gezinsleden zijn met neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwdheid blijven de kinderen thuis. De gezinsleden laten zich testen. De GGD geeft dan verdere instructies.


Voortgezet (speciaal) onderwijs

 • Sinds 1 juli is de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling losgelaten. Dat geldt voor alle leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs, ongeacht leeftijd.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school.
 • In ieder geval nog tot het einde van dit schooljaar organiseren de scholen speciaal vervoer voor leerlingen die ver weg wonen.
 • In het nieuwe schooljaar kunnen middelbare scholen volledig open.


MBO, HBO en WO

 • Onderwijsinstellingen (middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs en universiteiten) organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
 • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport en met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00  en er wordt geen alcohol geschonken.
 • De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.
 • Per 10 augustus zijn alle fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen niet toegestaan.


Sport en spel

 • Per 1 juli zijn alle binnen- en buitensporten weer mogelijk.
 • Waar mogelijk houdt iedereen 1,5 meter afstand. Maar als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag tijdens het sporten de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten.
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd. 
 • Wedstrijden met toeschouwers zijn per 1 juli in principe ook weer toegestaan.
 • Hier gelden dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’.
 • Spreekkoren of zingen en schreeuwen bij wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Lokale autoriteiten hebben de bevoegdheid wedstrijden en trainingen met publiek vooralsnog te verbieden.


Kunstbeoefening zoals acteren, blazen en zingen

 • Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’.
 • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol. 
 • Professionele zangers kunnen optreden als zij uit voorzorg ruime afstand houden tot andere zangers, ensemble en publiek. De branche heeft hiervoor protocollen opgesteld.
 • Zangkoren en (amateur)zangers in groepen mogen hun activiteiten weer oppakken als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.
 • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is onder dezelfde voorwaarden toegestaan. Mensen uit risicogroepen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn.
 • Meezingen bij bijvoorbeeld concerten of sportwedstrijden is niet toegestaan.


Contactberoepen

 • Sinds 1 juli zijn alle contactberoepen weer toegestaan.

Verkeer en vervoer

Het uitgangspunt blijft dat we 1,5 meter afstand houden van elkaar. Op sommige plekken, zoals in het openbaar vervoer, kan dat niet. 

Sinds 1 juli geldt in het verkeer:

 • Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar. In de bus, tram en metro is ook een beperkt aantal aangewezen staanplaatsen beschikbaar. Wel blijft het belangrijk drukte en de spits te mijden.
 • In het openbaar vervoer is het dragen van niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. (Dit geldt niet voor stations, perrons en haltes.)
 • De boete bedraagt € 95 voor reizigers in het openbaar verover die geen mondkapje dragen.
 • Zet het niet-medisch mondkapje ruim voor het instappen op om het instappen veilig en snel te laten verlopen.
 • Per 1 juli mag ook de fiets weer mee in het openbaar vervoer. 
 • Voor bedrijfsmatig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: gezondheidscheck vooraf en – indien mogelijk - een reservering vooraf. Een niet-medisch mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. Behalve als u de enige passagier bent, dan bent u niet verplicht een mondkapje te dragen.
 • Als u in de eigen auto zit, geldt dat een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren samen reizen. 
 • Voor taxi’s geldt een gezondheidscheck vooraf en klanten bij voorkeur laten reserveren. Passagiers vanaf 13 jaar zijn verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen als er twee of meer passagiers in de taxi zitten. Als er één passagier in de taxi zit, is het dus niet verplicht. Er is geen beperking in de bezetting.
 • Voor touringcars en personenbusjes geldt een gezondheidscheck vooraf en passagiers bij voorkeur laten reserveren. Alle passagiers vanaf 13 jaar dragen een niet-medisch mondkapje. Dit geldt niet wanneer er, naast de bestuurder, slechts één passagier meerijdt. Er is geen beperking in de bezetting.
 • In het bedrijfsmatig vervoer (bedrijfsbusjes, verhuiswagens, vrachtwagens, etc.) is het niet-medische mondkapje verplicht bij meer dan twee inzittenden, tenzij er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 • In overig vervoer is de regel: houd 1,5 meter afstand.
 • Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.
 • Reis als het kan buiten de spits.
 • MBO’s, HBO’s en universiteiten nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door schooltijden aan te passen.
 • Werkgevers nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door thuiswerken te stimuleren en werktijden aan te passen.
 • Voor korte afstanden geldt: ga waar mogelijk lopen of pak de fiets.