Verlenging uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen

De medio maart ingevoerde uitstelregeling voor de betaling van gemeentelijke belastingen 2020 wordt automatisch verlengd tot 1 september 2020. Dit geldt alleen voor hen die eerder een aanvraag hebben ingediend.

Alsnog uitstel aanvragen
Als u nog geen uitstel had aangevraagd, maar u wilt wel van deze regeling gebruikmaken dan kunt u dit alsnog doen door het aanvraagformulier in te vullen. U kunt kiezen uit drie opties

  1. Algeheel uitstel van betaling tot 1 september 2020. Daarna het volledige aanslagbedrag zelf overmaken
  2. Algeheel uitstel van betaling tot en met 1 september 2020. Daarna een betalingsregeling van 6 maanden d.m.v. automatische incasso.
  3. Algeheel uitstel van betaling tot en met 1 september 2020. Daarna een betalingsregeling van 6 maanden. De 6 maandtermijnen zelf maandelijks overmaken

Voor wie is deze regeling bedoeld
Deze regeling is bedoeld voor iedereen die in financiële problemen is geraakt of dreigt te komen door de Corona-maatregelen. Als uw financiële positie niet wordt beïnvloed door de Corona-omstandigheden is deze regeling niet voor u bedoeld. U kunt wel gebruik maken van de mogelijkheden om de aanslag in termijnen te betalen door middel van automatische incasso. U vult hiervoor het machtigingsformulier in dat u bij de aanslag heeft ontvangen.

Inning eerder opgelegde aanslagen
De invordering voor de belastingaanslagen waarvoor geen uitstel is aangevraagd of die al langer geleden betaald moesten zijn wordt voorlopig opgeschort tot 1 juli 2020. Dit betekent dat dat u deze aanslagen uiterlijk 30 juni 2020 moet betalen. Daarna kan de invordering weer worden hervat. Als betaling voor 1 juli 2020 niet lukt kunt u voor deze aanslagen ook gebruik maken van de uitstelregeling. Vult u dan ook het aanvraagformulier in. 

Eerder stoppen met de afgesproken uitstelregeling
Wilt u de geen gebruik meer maken van het uitstel van betaling die u  heeft aangevraagd, dan kunt u uw aanslag volledig overmaken op IBAN NL20 BNGH 0285 0745 55 t.n.v. gemeente  Sliedrecht o.v.v. uw aanslagnummer(s). U hoeft het éénzijdig intrekken van de regeling niet apart door te geven.