Zorgroute 2020 uitgesteld

Het allerliefste hadden we geen mail hoeven sturen, maar na lang wikken en wegen is besloten dat de verstandige keuze is om de Zorg-en Welzijnsroute van woensdag 17 juni 2020 geen doorgang te laten vinden.

Hoewel er voorzichtig positieve(re) geluiden beginnen door te klinken en de datum voorbij de door de regering vastgestelde 1 juni-afspraak ligt, hebben we in de Zorg-en Welzijnsroute te maken met verschillende kwetsbare doelgroepen en willen we ieder risico vermijden.

"Hoe verder?" , is nu de vraag…..

Er zijn verschillende opties denkbaar. Deze opties zijn op 7 april  jongstleden voorgelegd aan alle deelnemende gastlocaties en de scholen. We hopen u dan ook snel meer te kunnen berichten over de 2020-editie van de Zorg-en Welzijnsroute Sliedrecht 2020.