Denk mee over het standplaatsen- en ventbeleid in de gemeente Sliedrecht

De gemeente is bezig met een nieuw standplaatsen- en ventbeleid. Alle inwoners kunnen meedenken over het Standplaatsen- en ventbeleid 2022.

In Sliedrecht worden op dit moment goederen en diensten in winkels en op de wekelijkse warenmarkt aangeboden. Het aanbieden van goederen en diensten kan ook op andere manieren. De gemeente is bezig met een nieuw standplaatsen- en ventbeleid. 

Nieuw standplaatsen- en ventbeleid

De conceptversie Standplaatsen- en ventbeleid Sliedrecht 2022 is een beleidsdocument met onze visie over het standplaatsen- en ventbeleid in Sliedrecht. Het nieuwe beleidsdocument is nodig, omdat het vorige uit 2012 verouderd was voor de huidige praktijk in Sliedrecht. Het nieuwe concept beschrijft hoe de gemeente wil omgaan met het aanbieden van goederen en diensten vanaf een vaste commerciële standplaats, een incidentele commerciële standplaats, een incidentele niet-commerciële standplaats en door te venten. Het concept is inmiddels opgesteld. Het college is in eerste lezing akkoord.

Denk mee over het standplaatsen- en ventbeleid in de gemeente Sliedrecht

Wij zijn benieuwd wat u vindt van het toekomstig standplaatsen- en ventbeleid in Sliedrecht.

Download de conceptversie

Stuur uw reactie naar teameconomiesliedrecht@sliedrecht.nl

Reageren op deze conceptversie kan tot 31 december 2021.

Wat doen we met uw reactie?

Uw reactie gebruiken we bij het opstellen van het definitieve standplaatsen- en ventbeleid. In januari bespreekt het college het definitieve voorstel voor het standplaatsen- en ventbeleid en stelt het college dit beleid vast. Het is dan ook per direct van kracht. Via onze gemeentepagina en op onze website leest u meer over het toekomstig standplaatsen- en ventbeleid in Sliedrecht.