Verlenging Corona-OverbruggingsLening

De Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKBers is verlengd.

Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid19 kunnen sinds 4 januari 2021 een aanvraag indienen via de portal.
Bedrijven die eerder dit jaar een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak doen.

Lees meer op de website van Innovation Quarter.