Milieubeheer, melding

Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Voor grote groepen bedrijven, die qua bedrijfsuitvoering en milieubelasting gelijksoortig zijn, heeft de rijksoverheid algemeen geldende voorschriften opgesteld. Een dergelijk voorschrift wordt ook wel Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) genoemd. Bedrijven die onder de algemeen geldende voorschriften vallen zijn onder meer detailhandelbedrijven, herstelinrichtingen voor motorvoertuigen, houtbewerkende bedrijven, horecabedrijven etc. U kunt volstaan met een melding, wanneer uw bedrijf onder een activiteiten besluit valt. U hoeft dan geen milieuvergunning aan te vragen.

Hoe dien ik een melding milieubeheer in?

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen U dient een melding milieubeheer in door het onderstaande formulier “Meldingen Activiteitenbesluit” in te vullen. Of u stuurt uw schriftelijke melding op aan:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Wanneer heb ik een meldingsplicht milieubeheer?

U dient een melding in als u:

  • een bedrijf wilt oprichten dat onder de werking van de Algemene Maatregel van Bestuur valt (AMvB)
  • een bedrijf wilt veranderen dat onder de werking van de AMvB valt
  • werkzaamheden, die onder een AMvB vallen, wilt wijzigen

Voor bedrijfsmatige activiteiten is soms een milieuvergunning nodig. Valt u niet onder een AMvB, dan heeft u een vergunningsplicht. U kunt via onderstaande link ook een vergunningcheck doen.

Hoe lang duurt het voor mijn melding verwerkt is?

De doorlooptijd van een melding is 6 weken.

Wat kost het indienen van een melding milieubeheer?

Het indienen van een melding is gratis.

Wat stuur ik mee met mijn melding milieubeheer?

Bij de melding milieubeheer stuurt u een schaaltekening, met een situatieschetsschaal 1:10.000 en voorzien van een noordpijl mee.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

Mogelijk bevat de volgende pagina meer interessante informatie voor u: