Checklist startende ondernemer

Waar moet ik als startende ondernemer in Sliedrecht aan denken?

Een goede en zorgvuldig voorbereide start vergroot de slagingskans van uw onderneming. Maar waar moet u als startende ondernemer beginnen? De gemeente Sliedrecht heeft voor u een checklist gemaakt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat u als ondernemer rekening houdt met het effect van uw bedrijf op mens en milieu. De toekomstbestendige starter ziet MVO niet als iets extra's, maar als een meerwaarde voor het bedrijf. MVO biedt ondernemers nieuwe kansen. Enkele voordelen van MVO:

  • levert kostenbesparing op
  • speelt sneller in op de markt
  • haalt positieve publiciteit
  • verkleint ondernemersrisico’s
  • trekt (nieuwe) klanten
  • bouwt op tevreden medewerkers

Bovendien is het voor startende ondernemers een stuk gemakkelijker om MVO te integreren in de bedrijfsprocessen dan voor bestaande bedrijven. Als startende ondernemer kunt u daarbij gebruik maken van veel tips, kennis, tools en praktijkvoorbeelden. Meer informatie vindt u op onderstaande websites.

Ondernemingsplan

Als startende ondernemer begint u met een ondernemingsplan. Hierin zet u uw ideeën op een rij. Het ondernemersplan helpt u ook bij het aanwenden van mogelijke zakenpartners en bij het aanvragen van een kredietaanvraag. Een ondernemingsplansjabloon kunt u downloaden via de site van Qredits.

Rechtsvorm

De rechtsvorm die u kiest voor uw onderneming, is niet alleen van belang voor uw aansprakelijkheid, maar ook voor uw belastingverplichtingen. Informatie over rechtsvormen vindt u op de website Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Kamer van Koophandel

Als u een onderneming start, moet u inschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zijn wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit kan vanaf een week voor de start, tot een week na de start van uw onderneming. Meer informatie hierover vindt u op onderstaande websites.

Belastingen

Nadat u zich heeft ingeschreven in het Handelsregister, geeft de Kamer van Koophandel uw gegevens door aan de Belastingdienst. Apart aanmelden bij de Belastingdienst is dus niet nodig. De twee belangrijkste belastingen waar u als ondernemer mee te maken krijgt, zijn de omzetbelasting (btw) en de Inkomstenbelasting. U ontvangt van de Belastingdienst een btw-nummer, voor het afdragen van de omzetbelasting. Elke ondernemer, met uitzondering van een BV en een NV, moet over de nettowinst inkomstenbelasting betalen. Meer informatie over belastingen, waarmee u als ondernemer te maken krijgt, vind u op onderstaande websites.

Financieel plan

In het financieel plan geeft u aan hoe u uw onderneming gaat financieren. Heeft u niet voldoende eigen vermogen, zult u op zoek moeten naar andere financieringsmogelijkheden, zoals een lening of krediet. Voor een lening of starterskrediet, kunt u ook contact opnemen met:

  • het Regionaal Bureau Zelfstandigen: helpt en stimuleert zelfstandige ondernemers met financiële hulp, advies en begeleiding
  • het Industriefonds: stelt jaarlijks een beperkt aantal startersbudgetten beschikbaar aan ondernemers met technologisch innovatieve ideeën en een HBO-diploma
  • de Stichting Integraal Ondernemen Drechtsteden: als ondernemer in de sector scheepbouw en scheepvaart in de Drechtsteden kunt u gebruikmaken van de Innovatie Prestatie Contract Subsidieregeling (IPC)
  • de Kamer van Koophandel: voor informatie over het maken van een financieringsplan

Vergunningen, wet- en regelgeving

Als ondernemer moet u voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving. Op Ondernemersplein.nl leest u meer over de wet- en regelgeving waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Voorraadbeheer (inkoop en verkoop)

Als u goederen inkoopt en verkoopt, moet u rekening houden met voorraadbeheer: het beheren van aangekochte goederen die verder verkocht of gebruikt kunnen worden. Voorraadbeheer is van grote invloed op uw bedrijfsresultaat. Te veel voorraad kost geld, een te kleine voorraad geeft leveringsproblemen. Door de omloopsnelheid van uw producten te onderzoeken, kunt u uw voorraad beter beheren. Er bestaan meerdere methoden voor het boekhoudkundig waarderen van voorraad. Met een goed doordachte methode kan een (startende) ondernemer aanzienlijke besparingen realiseren aan de kostzijde.

Locatiekeuze en vestiging

De keuze van uw locatie hangt af van verschillende factoren, zoals huurprijzen, de doelgroep en misschien zelfs of u als ondernemer zelf in de buurt of stad woonachtig bent. Op deze website vindt u onder het kopje 'Vestigen in Sliedrecht' meer informatie over mogelijke locaties.

Scenario-analyse

Veel startende ondernemers schatten vaak hun omzet te hoog en hun kosten te laag in, zeker voor de eerste paar jaren. Daardoor klopt de financiële ruimte waar men vooraf op gerekend heeft niet met de werkelijkheid. De tegenvallers kunnen dan niet goed opgevangen worden. Het is heel belangrijk dat u scenario-analyses maakt van de winstverwachtingen, waarbij u rekening houdt met een goed, matig en een slecht verloop van zaken.

Netwerk

Het belang van kennis delen wordt vaak onderschat. Het is goed om meer dan één hulp- en informatiebron te hebben. Uw netwerkt kan antwoord geven op uw vragen of een verfrissende kijk geven op dingen. Informatie over netwerkbijeenkomsten en advies voor startende ondernemers vindt u op deze website op de pagina 'Netwerken in Sliedrecht'.