Namens Alert Security

Alert Security mag op veel plaatsen in de Drechtsteden bijdragen aan veiligheid. We doen dit op vele verschillende manieren en constateren wij dat samenwerken aan veiligheid altijd beter resultaat oplevert dan wanneer dit individueel wordt gedaan.

Het KVO-B keurmerk gaat te allen tijde ook uit van samenwerking tussen organiserende partijen als politie, brandweer, gemeenten en in ons geval beveiligingsorganisaties.

Het is fijn te mogen vernemen dat ook in Sliedrecht (onze thuisbasis) de plannen en acties tot KVO-B worden opgepakt. Wij zijn ervan overtuigd dat het uiteindelijk gaat bijdragen aan nog meer schoon, heel en veilig" op de bedrijventerreinen zodra er meer ondernemers zich aanmelden voor de werkgroep.

Namens de Alert Group mag ik mijn bijdragen leveren aan het doen welslagen van deze projecten. Onze missie luid “Mens en Organisatie de rust en ruimte van veiligheid geven”. KVO-B is voor ons dus een uitstekende middel onze missie inhoud te geven.

Met vriendelijke groet,
John Kruythoff