Namens de brandweer

Namens de brandweer Zuid-Holland Zuid ben ik - Ruud Alblas - voor Sliedrecht het aanspreekpunt ten aanzien van KVO.

Sinds 2001 ben ik vrijwilliger bij de brandweer, sinds 2009 ben ik er ook werkzaam. Naast het team Veilig leven werken we binnen de afdeling Risicobeheersing ook met een team Veilig gebruik van gebouwen en een team Omgevingsveiligheid. Veilig leven gaat over risicoperceptie en handelingsperspectief. We proberen de risico’s in kaart te brengen en te duiden. En we leggen graag uit wat u dan vervolgens kunt doen om veilig te kunnen vluchten en anderen hierbij te helpen. Of wat u kunt doen om brand te voorkomen, dat is natuurlijk nog veel beter. Sinds juli 2013 vormt de brandweer Zuid-Holland Zuid een regionale organisatie met een regionale aanpak.

Het brandrisicoprofiel van onze afdeling Risicobeheersing zegt het volgende: Bedrijven met een industrie- of winkelfunctie lopen een hoger risico op brand. De kans op slachtoffers onder gebruikers en bezoekers van deze bedrijven is gering, maar de branden die plaatsvinden hebben een relatief grote impact hebben op de omgeving en vragen vanwege de omvang vaak een grote inzet van de hulpverleningsdiensten. Om incidenten op bedrijventerreinen en winkelgebieden te voorkomen en de gevolgen van incidenten te beperken is het belangrijk om brandveilig gedrag van ondernemers van deze gebieden te verbeteren.

De brandweer wordt betrokken bij specifieke vragen, bij een schouw, bij het opstellen en tekenen van het convenant, en voor een bijdrage op bijeenkomsten. Brandveiligheid maakt een beperkt onderdeel uit van de KVO trajecten. De brandweer heeft dan ook een adviesrol vanuit zijn expertise op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid. Deze aanpak erop is gericht om een specifiek verzoek om kennis of inzicht te beantwoorden. Communicatie vanuit de brandweer bestaat uit het aanleveren van incidentcijfers, het verstrekken van informatie en advies, en het onderhouden van relevante netwerken.

U kunt mij bereiken via r.alblas@brw.vrzhz.nl, of 06-22680521.

Met vriendelijke groet,
Ruud Alblas, Brandweer ZHZ