Wat levert het op?

De praktijk heeft inmiddels bewezen dat het KVO succesvol is. Onderzoek laat zien dat gebieden die volgens de KVO-methodiek samenwerken, zowel subjectief als objectief veiliger worden. In winkelgebieden en bedrijventerreinen met een KVO daalt de criminaliteit en stijgt het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en klanten.

Hierdoor krijgt het winkelgebied of bedrijventerrein een beter imago. Bovendien verbetert de communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Daarmee is het KVO een van de meest succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Bedrijfsschade neemt af.
  • Minder criminaliteit.
  • Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.
  • Optimalisatie van verkeers- en brandveiligheid.
  • Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger.
  • De klant voelt zich prettiger in het gebied.
  • Het winkelgebied of bedrijventerrein krijgt een beter imago en trekt meer bezoekers en nieuwe bedrijven aan die zich hier willen vestigen.
  • Schaalvoordeel bij inkoop van veiligheidsmaatregelen