Innovation Quarter

Om Zuid-Holland blijvend te positioneren als Europese economische topregio is een effectievere samenwerking nodig, vooral in de zogeheten ‘triple helix’: overheid, kennisinstellingen en bedrijven.

Logo Innovation QuarterDaarom is in 2014 door de Provincie Zuid-Holland, het ministerie van EZ, een aantal grote steden, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus Medisch Centrum, de Universiteit van Leiden en de Technische Universiteit Delft de regionale ontwikkelingsmaatschappij www.innovationquarter.nl opgericht.

Participatiefonds

Een van de grootste problemen voor innovatieve starters in het huidige economische klimaat is het aantrekken van kapitaal, terwijl de productie en marketing van een nieuw bedrijf doorgaans flinke investeringen vergen. De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter beheert een participatiefonds voor veelbelovende MKB-bedrijven. Dit is een ‘revolverend’ fonds, wat inhoudt dat de opbrengsten opnieuw geïnvesteerd worden. Bij de start is het fonds gevuld met € 28 miljoen, waarvan de provincie € 10 miljoen bijdraagt. Door hierin deel te nemen wil de provincie innovatiekracht van de regionale economie versterken.

Investeringen

InnovationQuarter boekt resultaat. In september 2014 maakte IQ haar eerste investering bekend in het het Leidse MedTech-bedrijf BabyBloom Healthcare. BabyBloom ontwikkelt moeder- en kindervriendelijke couveuses. De eerste couveuse ter wereld waarmee een moeder in bed haar kind op schoot kan nemen. Een prachtige Zuid-Hollandse innovatie op het gebied van neonatologie. De komende tijd zullen er nog diverse andere investeringen bekend worden gemaakt van het participatiefonds in innovatieve bedrijven in de regio.

Doelstellingen

De doelstellingen van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter zijn:

  • versterken van de internationale concurrentiepositie van Zuid-Holland;
  • bundelen van initiatieven op het gebied van internationale marketing (positionering, profilering en ‘branding’ van de regio) en acquisitie;
  • stimuleren van innovatie door kennisintensieve MKB-bedrijven te verbinden met overheden en kennisinstellingen, en door projecten en programma’s financieel te ondersteunen;
  • verbeteren van het vestigingsklimaat voor jonge technologiebedrijven;
  • ondersteunen van veelbelovende innovatieve bedrijven in Zuid-Holland in hun behoefte aan financiering d.m.v. participaties en leningen.

Focus

De regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation-Quarter richt zich op de gehele provincie Zuid-Holland. De focus ligt op sterke economische sectoren die zich met (nieuwe) technologie bezighouden. Daarbij gaat het om:

  • ‘clean technology’ (biobased economy, water- & deltatechnologie en infrastructuur & mobiliteit);
  • ‘life sciences and health’ (farma, biotechnologie, medische technologie);
  • ‘safety and security’ (veiligheid).

Aandeelhouders

De aandeelhouders zijn: het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Delft, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Westland, de universiteiten van Delft en Leiden, het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum.