Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening: bespaar energie én geld. Heeft u een eigen huis en wilt u energie besparen? De gemeente Sliedrecht helpt u duurzaam te (ver)bouwen en maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing. Met de Duurzaamheidslening kunt u bij de gemeente Sliedrecht geld lenen om uw woning energiezuinig te maken.

Denk bijvoorbeeld aan energiebesparingsmaatregelen, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas. Hiermee daalt de energierekening en wordt het wooncomfort vergroot. Ook draagt u bij aan het milieu door het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Verwijderen asbestdak

Er kan nu ook een duurzaamheidslening worden aangevraagd voor het verwijderen van een asbestdak van de woning en bijbehorende erfbebouwing. Dit alles is te combineren met het plaatsen van zonnepanelen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een Duurzaamheidslening?

De gemeente Sliedrecht heeft een verordening opgesteld waarin de voorwaarden staan waaraan u moet voldoen om voor de Duurzaamheidslening in aanmerking te komen. In de verordening staat o.a.:

 • de doelgroep
 • de hoofdsom van de lening
 • welke duurzaamheidsmaatregelen in aanmerking komen
 • er wordt een consumptieve lening afgesloten
 • er wordt gebruik gemaakt van een bouwkrediet

Hoe vraag ik bij de gemeente Sliedrecht een Duurzaamheidslening aan?

Voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening kunt u het volgende stappenplan volgen:

 • Wij adviseren u een Energie Prestatie Advies te laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Dit is niet verplicht, maar u kunt het wel meefinancieren.
 • Naar aanleiding van het EPA kunt u besluiten welke energiebesparende maatregelen u wilt uitvoeren aan uw woning.
 • Vraag na bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving of u een vergunning nodig heeft voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren aan uw woning.
 • Vraag offertes aan bij bedrijven die de werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren. Het is ook mogelijk dat u de werkzaamheden zelf uitvoert. U dient dan een opstelling te maken van de benodigde materialen. Er zal dan vrijwel zeker controle plaatsvinden op de uitvoering van de werkzaamheden.
 • U vult het Aanvraagformulier Duurzaamheidslening Sliedrecht (pdf, 40 kB) in en stuurt dit naar de gemeente.
 • De hoogte van de lening ligt tussen de € 2.500,00 en € 15.000,00.
 • De gemeente Sliedrecht beoordeelt uw aanvraag op juistheid en volledigheid. U ontvangt van de gemeente een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief.
 • Na ontvangst van een toewijzingsbrief kunt u de duurzaamheidslening digitaal aanvragen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).
 • Voor het digitaal aanvragen van de duurzaamheidslening gaat u naar www.svn.nl. U typt in het vak ‘vul uw plaatsnaam in’. Klik op ‘bekijk mogelijkheden’ en kies voor het thema: Duurzaam maken. Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier van de lening. De aanvraag in te dienen met toevoeging van de ontvangen toewijzingsbrief.
 • Vraagt u de lening niet binnen 8 weken aan, dan is de toewijzing niet meer geldig.
 • De SVn regelt de verdere financiële afhandeling van de lening, o.m. door het uitvoeren van een krediettoets (oa BKR).
 • U ontvangt vervolgens een offerte voor een lening, of een afwijzing. Als u akkoord gaat met de offerte, kunt u aan de slag.
 • Het kan zijn dat de gemeente de uitvoering van de werkzaamheden controleert. Dit gebeurt door een medewerker van het team VTH.

Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Met vragen over de duurzaamheidslening kunt u bellen met het Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie 14 0184 of stuur een email naar gemeente@sliedrecht.nl Bij de receptie in de hal van het gemeentekantoor ligt documentatie over Duurzaamheidslening. Meer informatie leest u op onderstaande websites.

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina’s kunnen ook interessant zijn voor u: