Duurzame gemeente

Sliedrecht wil een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente worden, waar in de toekomst de vraag naar energie ook door duurzame bronnen wordt opgewekt. Om dit doel te bereiken, stimuleert Sliedrecht duurzaam gebruik en minder verbruik van energie.

 • Duurzaamheid

  'Sliedrecht wil een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente worden, waar in de toekomst de vraag naar energie ook door duurzame bronnen wordt opgewekt.'

 • Duurzaamheidslening

  Duurzaamheidslening: bespaar energie én geld. Heeft u een eigen huis en wilt u energie besparen? De gemeente Sliedrecht helpt u duurzaam te (ver)bouwen en maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing. Met de Duurzaamheidslening kunt u bij de gemeente Sliedrecht geld lenen om uw woning energiezuinig te maken.

 • Leefbaarheid in wijken en buurten

  Een van de thema's (prestatievelden) van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de leefbaarheid en samenhang in wijken en buurten. Op grond van de Wmo zorgt de gemeente voor aantrekkelijke plekken in dorpen, wijken en buurten. En voor plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongern. Bijvoorbeeld een wijkcentrum, of een plek waar mensen kunnen sporten.

 • Luchtkwaliteit Sliedrecht

  De gemeente Sliedrecht doet onderzoek naar de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met TNO. In juni 2018 werden op drie locaties in Sliedrecht meetpunten geplaatst die de aanwezigheid van NO2 en fijnstof meten in de lucht. Deze zijn geplaatst aan de Craijensteijn, de Stationsweg en de Rivierdijk.

 • Milieu

  In het Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015 omschrijft de gemeente Sliedrecht haar ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid.