Leefbaarheid in wijken en buurten

Een van de thema's (prestatievelden) van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de leefbaarheid en samenhang in wijken en buurten. Op grond van de Wmo zorgt de gemeente voor aantrekkelijke plekken in dorpen, wijken en buurten. En voor plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongern. Bijvoorbeeld een wijkcentrum, of een plek waar mensen kunnen sporten.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het doel van de Wmo is 'meedoen'. Dat meedoen geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet.

Organisaties

De volgende organisaties zijn in Sliedrecht actief op het gebied van leefbaarheid: