Informatiebijeenkomst Omgevingsvisie, speciaal voor ondernemers

Zet dit in mijn agenda

Datum
maandag 20 september, 2021 van 16:00 tot 18:00
Locatie
De Lockhorst, Sportlaan 1

Welke richting willen we op met Sliedrecht? Ambities volop! We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050, we willen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en het ondernemersklimaat versterken.

Tijdens deze informatiebijeenkomst, speciaal voor ondernemers, lichten we de gemaakte keuzes toe voor de ontwerp Omgevingsvisie die er nu ligt. Ook gaan we nog een keer met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s, zoals bedrijvigheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, woningbouw en leefbare wijken. En uiteraard kunt u al uw vragen stellen.

Wanneer?
Datum: maandag 20 september 2021
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Locatie: De Lockhorst, Sportlaan 1

Aanmelden
Aanmelden voor één, of beide bijeenkomsten kan door een email te sturen naar: omgevingsvisie@sliedrecht.nl  Vermeldt hierbij uw naam, organisatie en de bijeenkomst(en) die u wilt bijwonen.

Meer informatie
Op onze website leest u meer over de Omgevingsvisie. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Dhr. Jesse Koppelaar, j.koppelaar@sliedrecht.nl, tel. 06-41342375.