Omgevingsvisie Sliedrecht

Welke richting willen we op met Sliedrecht? Ambities volop! We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050 én we willen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Maar de ruimte in Sliedrecht is beperkt. Daarom moeten we keuzes maken. Wat mag er volgens u anders? En wat moet gelijk blijven?

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben het ontwerp van de Omgevingsvisie en het bijbehorend ontwerp Omgevingseffectenrapport (OER) vastgesteld.

Inzage

Van vrijdag 10 september tot en met donderdag 21 oktober 2021 liggen deze stukken ter inzage. U vindt ze als downloads op deze pagina. Inzien kan ook:

  • via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek onder het tabblad ‘een plan bekijken’ op ‘Omgevingsvisie Sliedrecht’ of gebruik het planidentificatienummer NL.IMRO.0610.OVSliedrecht2021-2001).
  • op het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11 in Sliedrecht.

Zienswijzen indienen

Vanaf 10  september tot en met 21 oktober 2021 kan iedereen zienswijzen geven over de ontwerp Omgevingsvisie en het bijbehorende ontwerp Omgevingseffectrapport. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16 3360AA Sliedrecht. Vermeld hierbij: 'zienswijze over ontwerp Omgevingsvisie en/of Omgevingseffectrapport’. Wilt u in uw zienswijze aangeven of uw opmerking gaat over de Omgevingsvisie of het Omgevingseffectrapport? Onderteken de brief en zet er in ieder geval uw naam, adres en woonplaats in en indien mogelijk ook uw telefoonnummer.
  • mondeling: wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Maak dan een afspraak met een medewerker van de afdeling RO&E via telefoonnummer 14 0184.

Vervolg

Na 21 oktober 2021 bekijken en beantwoorden we alle reacties. Daarna worden de stukken ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uiteraard krijgt iedereen die een reactie heeft ingediend daarvan persoonlijk bericht. Daarna is de procedure afgelopen. Er is dus geen beroep mogelijk tegen de omgevingsvisie en/of het OER.

Reacties en vragen kunt u sturen naar omgevingsvisie@sliedrecht.nl.