Omgevingsvisie Sliedrecht

Welke richting willen we op met Sliedrecht? Ambities volop! We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050 én we willen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Maar de ruimte in Sliedrecht is beperkt. Daarom moeten we keuzes maken. Wat mag er volgens u anders? En wat moet gelijk blijven?

Tijdens de Week van de Omgevingsvisie kon u via een online enquête uw mening geven. Deze meningen hebben we verwerkt in de concept omgevingsvisie. U kunt tot 1 juli 2021 uw mening geven over dit concept. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over de omgevingsvisie. Reacties kunt u sturen naar omgevingsvisie@sliedrecht.nl.

Omgevingsvisieposter