Omgevingsvisie Sliedrecht

Het is nu fijn wonen, werken en recreëren in Sliedrecht. Maar hoe zorgen we dat dat zo blijft? Hoe houden we droge voeten? Hoe behouden we de voorzieningen? Hoe wekken we straks energie op? Hoe moet dat straks zonder aardgas? Hoe blijven we bereikbaar? Hoe zorgen we dat onze kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien?

Kortom, wat voor gemeente willen we zijn?

Dat en nog veel meer komt terug in de Omgevingsvisie voor Sliedrecht. De Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn en we schrijven erin op hoe we onze leefomgeving willen inrichten. In de nieuwe Omgevingswet staat dat elke gemeente zo'n visie moet maken. We doen dat samen met onze inwoners, bedrijven, deskundigen en andere instanties waarmee we samenwerken.

Wat doen we in Sliedrecht?

Ter voorbereiding op de Omgevingsvisie voor Sliedrecht zijn er diverse bijeenkomsten met de raad geweest. De uitkomst daarvan is dat we de Omgevingsvisie stapsgewijs opbouwen.

Fase 1. Bepalen uitgangspunten

In de eerste fase benoemen we de kernwaarden, kernkwaliteiten en kernopgaven voor Sliedrecht. Daarvoor gaan we in gesprek met de samenleving, met deskundigen en met het gemeentebestuur. Ook maken we een uitgebreide analyse van het bestaande beleid. De uitkomsten worden aan de raad ter besluitvorming voorgelegd in een nota van uitgangspunten.

Fase 2. Koers bepalen

Veel wensen zullen niet zomaar op elkaar aansluiten en we kunnen ook niet op alle ontwikkelingen inzetten. Nadat we de uitgangspunten hebben bepaald, maken we gezamenlijk keuzes voor de koers van Sliedrecht.

Fase 3. Definitieve Omgevingsvisie

Op basis van deze informatie wordt de uiteindelijke Omgevingsvisie gemaakt, die na de zomer van 2020 ter inzage gaat. Het doel is om eind 2020 een vastgestelde Omgevingsvisie te hebben.

We maken de Omgevingsvisie samen

De Omgevingsvisie bevat de koers - de stip aan de horizon - waar Sliedrecht de komende decennia naar toe wil werken. Het gaat in op wie we willen zijn en wat we willen bereiken. Dat kan de gemeente niet alleen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij het opstellen van de visie. Zo kunnen we vormgeven aan de toekomstplannen voor Sliedrecht. Tijdens al deze stappen gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers, deskundigen, organisaties en het gemeentebestuur. In de PDF-bestandroutekaart  is weergegeven op welke momenten we iedereen benaderen.

Routekaart

Kaders voor de samenwerking

In een uitgebreid en complex project als de Omgevingsvisie, is het nodig om helder te zijn over het proces en over de samenwerking tussen de gemeentelijke organisatie en de samenleving. Die samenwerking is daarom ook niet vrijblijvend. De samenleving heeft een adviserende rol bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie. Dat betekent dat we de samenleving vragen om actief mee te denken en aandacht te vragen voor belangrijke ontwikkelingen in de eigen buurt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te denken.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor de toekomst? Mail dan naar omgevingsvisie@sliedrecht.nl.