Omgevingsvisie Sliedrecht

Welke richting willen we op met Sliedrecht? Ambities volop! We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050 én we willen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Maar de ruimte in Sliedrecht is beperkt. Daarom moeten we keuzes maken. Wat mag er volgens u anders? En wat moet gelijk blijven?

Tijdens de Week van de Omgevingsvisie kon u via een online enquête uw mening geven. We houden u op de hoogte van de resultaten. En hoe we deze meenemen bij het maken van de omgevingsvisie.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor de toekomst? Mail dan naar mj.kap@sliedrecht.nl.