Nieuws Omgevingsvisie en Omgevingsvisie Sliedrecht

 • Informatiebijeenkomsten Omgevingsvisie

  08 september 2021

  A.s. maandag 20 en woensdag 22 september 2021 organiseren we twee speciale informatiebijeenkomsten over de Omgevingsvisie. In dit bericht leest u meer informatie voor deelname aan de bijeenkomsten.

 • Invoering Omgevingswet

  07 december 2022

  Begin 2023 wordt in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en ook dat deze regels overzichtelijk en makkelijker te vinden zijn. De startdatum is 1 juli 2023.

 • Omgevingsvisie: koers voor de toekomst

  31 mei 2021

  Welke richting willen we op met Sliedrecht? Ambities volop! We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050 én we willen een nog mooiere omgeving. Maar de ruimte in Sliedrecht is beperkt. Daarom moeten we keuzes maken.

 • Week van de Omgevingsvisie

  30 september 2020

  Welke koers moet Sliedrecht volgen voor de toekomst? Welke keuzes vindt u belangrijk als het gaat om wonen, werken en recreëren? We horen graag uw mening in de tweede Week van de Omgevingsvisie!