Informatiebijeenkomsten Omgevingsvisie

A.s. maandag 20 en woensdag 22 september 2021 organiseren we twee speciale informatiebijeenkomsten over de Omgevingsvisie. In dit bericht leest u meer informatie voor deelname aan de bijeenkomsten.

Samen keuzes maken en koers bepalen

Zoals u weet zijn we dit jaar bezig met de Omgevingsvisie. Samen met bewoners, (sport) verenigingen, maatschappelijke- en culturele instellingen en ú als ondernemers werkten we dit afgelopen jaar aan de Omgevingsvisie. Een document dat kaders schetst voor de genoemde ambities én tegelijkertijd ruimte biedt aan plannen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving.

A.s. maandag 20 en woensdag 22 september 2021 organiseren we twee speciale informatiebijeenkomsten over de Omgevingsvisie. In dit bericht leest u meer informatie voor deelname aan de bijeenkomsten.

 

Informatiebijeenkomst Omgevingsvisie, speciaal voor ondernemers*

Welke richting willen we op met Sliedrecht? Ambities volop! We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050, we willen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en het ondernemersklimaat versterken.

Tijdens deze informatiebijeenkomst, speciaal voor ondernemers, lichten we de gemaakte keuzes toe voor de ontwerp Omgevingsvisie die er nu ligt. Ook gaan we nog een keer met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s, zoals bedrijvigheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, woningbouw en leefbare wijken. En uiteraard kunt u al uw vragen stellen.

* Deze bijeenkomst is enkel voor ondernemers in Sliedrecht

 

Informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden

Op woensdag 22 september 2021 organiseren we een informatiebijeenkomst waar we nogmaals de gemaakte keuzes voor het ontwerp Omgevingsvisie toelichten. Deze informatiebijeenkomst is voor maatschappelijke en culturele instellingen en verenigingen, sportverenigingen, ondernemersverenigingen en raadsleden.

 

Wanneer?

Datum: maandag 20 september en woensdag 22 september 2021
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Locatie: De Lockhorst, Sportlaan 1

Aanmelden

Aanmelden voor een bijeenkomst kan door een email te sturen naar: omgevingsvisie@sliedrecht.nl. Vermeldt hierbij uw naam, organisatie en de bijeenkomst(en) die u wilt bijwonen.

Meer informatie

Op onze website leest u meer over de Omgevingsvisie. Of stuur een e-mail naar omgevingsvisie@sliedrecht.nl.