Branden en calamiteiten, technische hulpverlening

De brandweer biedt directe hulp bij het beperken of bestrijden van elke noodsituatie. Een voorbeeld hiervan is brandbestrijding en directe hulpverlening bij verkeersongelukken. De hulpverlening is voor de gemeente een verplichte taak. Deze ligt vast in de brandweerwet.

Specialistische hulp

De brandweer biedt ook hulp bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en beschikt zonodig over een duikteam om in het water hulpverlening te bieden. Ook bij zoekacties kan deze specialistische hulp worden ingezet.

Welke wetgeving is van toepassing?

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie belt u met de Brandweer Sliedrecht via telefoonnummer (088) 636 56 40. Ook kunt u meer informatie lezen op de website van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid.