Handhaving van de openbare orde

Om de openbare orde te handhaven werkt Sliedrecht veel samen met de politie. Zo worden in Sliedrecht naast de gewone agenten ook buurtagenten, buitengewoon opsporingsambtenaren en suswachters ingezet om de openbare orde te handhaven.

De buurtagent is vaak op straat te vinden, kent zijn buurt van binnen en van buiten en is dan ook echt het gezicht van de wijk. Gevolg: minder criminaliteit en meer tevreden bewoners. Suswachters houden tijdens het uitgaan toezicht in het centrum.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)

De gemeente Sliedrecht heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) aangesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan een aantal regels houdt. De boa's hebben een belangrijke rol bij de handhaving van de leefbaarheid en het aanpakken van kleine ergernissen. Hinderlijk gedrag, verkeerd aangeboden huisvuil, parkeerovertredingen en hondenpoep belasten het leefklimaat in een buurt. Toezicht en handhaving door boa's helpt deze ergernissen aan te pakken. De boa's zijn herkenbaar aan hun eigen uniform met een boa-insigne.

Taken van de politie

De politie richt zich vooral op het tegengaan van zichtbare criminaliteit, zoals geweld, winkeldiefstal en vernielingen (vandalisme). Samen met de gemeente werkt de politie onder andere aan:

  • een oplossingsgerichte aanpak van overlast van de jeugd
  • het vergroten van de veiligheid in en rond scholen
  • een zichtbare aanwezigheid van politie en jongerenwerk op relevante tijdstippen

Naast deze zichtbare criminaliteit, helpt de politie ook bij het signaleren en opsporen van georganiseerde misdaad. Hierbij gaat het om ernstige misdaden, waarbij twee of meer personen uit zijn op macht of geld willen verdienen met niet legale handel. U kunt hierbij denken aan:

  • het witwassen van zwart geld
  • afpersing
  • internetcriminaliteit
  • moord
  • handel in drugs (hennep- en wietplantages), ivoor, mensen (en daarmee samenhangend prostitutie), wapens, drank en gestolen auto's