Rampen en Crisis

Binnen de gemeente Sliedrecht kennen we verschillende risico’s. U kunt hierbij denken aan de risico’s bij het spoor, op het water of de weg en bij bedrijven. De gemeente neemt zoveel mogelijk maatregelingen om deze eventuele rampen te voorkomen.

Wat gebeurt er bij een ramp?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijven sommige risico’s bestaan. De gemeente heeft hiervoor het rampenplan ontwikkeld. In dit plan staat wat de diensten doen ten tijde van een ramp en hoe zij samenwerken. Deze diensten zijn de politie, brandweer, geneeskundige dienst en gemeentelijke diensten.

Wanneer de situatie dit verlangt, waarschuwt de gemeente u voor de ramp of de dreiging van een ramp door het Waarschuwings- en Alarmeringsstelsel (WAS), beter bekend als de rampensirenes. Dit is het stelsel van sirenes dat de gemeente op elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur test. Alleen op deze maandag is het geen alarmsignaal.

Wat moet ik doen als ik de rampensirene hoor?

Als u de sirene hoort gaat u direct naar binnen. Vervolgens sluit u de ramen en deuren. U sluit ook alle ventilatiekanalen en –roosters. Daarna zet u de televisie, radio of computer aan.

Wat gebeurt er als ik de sirenes niet hoor?

Wij adviseren u afspraken te maken met mensen in uw directe omgeving dat zij u op de hoogte stellen bij activering van de sirenes.

Waar kan ik de informatie op de televisie of radio vinden?

De rampenzender voor de provincie Zuid-Holland is Radio Rijnmond. De frequenties voor Sliedrecht zijn 93,4 FM (in de ether) en 96,1 FM (op de kabel). Bij een nationale ramp ontvangt u ook informatie over de ramp op Nederland 2 en 3.

Waar kan ik de informatie op de computer vinden?

Op de computer kunt u naar de landelijke crisissite ‘Denk vooruit’.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie belt u met de afdeling Bestuurszaken en Veiligheid via telefoonnummer (0184) 495 981. Ook kunt u meer informatie krijgen via de onderstaande landelijke websites.