Wapeninleveractie

Factsheet steek-, slag of stootwapens inleveren

Waarom wordt er een inleveractie voor wapens georganiseerd?

In ons basisteam komen steekincidenten voor waarbij jongeren betrokken zijn. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Wapenbezit leidt eerder tot het gebruik van het wapen, met alle gevolgen van dien voor het slachtoffer én voor de dader. Met de inleveractie dragen we uit dat wapens niet het juiste antwoord zijn op het beslechten van conflicten. En met het afromen van het wapenbezit dragen we bij aan een veiliger samenleving voor jong en oud.

Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever?

Het dragen van een wapen is niet stoer  en leidt bovendien tot meer onveiligheid in de samenleving. Vaak wordt gedacht dat je je met een wapen beter kan verdedigen als je in een ruzie terechtkomt. Maar wapens bieden slechts een schijnveiligheid. Je bent met een wapen op zak minder geneigd ruzies uit de weg te gaan. Je denkt misschien dat je veilig bent met een wapen, maar dat is niet zo. Je wapen kan ook tegen je gebruikt worden. Wapens leiden vooral in panieksituaties eerder tot het gebruik van dat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ook voor je zelf omdat je hierdoor een strafblad krijgt.

Waarom zou ik mijn wapen inleveren?

Je kunt daar allerlei goede redenen voor hebben. Het zou kunnen dat je het ooit hebt aangeschaft of gekregen en dat je het eigenlijk niet meer wil. Je hebt het bijvoorbeeld verborgen op je kamer of in je tas, maar stel dat iemand het vindt. Kortom, je wil er vanaf.

Ik twijfel nog over het inleveren van mijn wapen. Kan ik hierover met iemand praten?

Vaak zijn er redenen waarom je een wapen hebt. Je kunt je bijvoorbeeld onveilig voelen. Of onzeker bij anderen. Dan is het juist goed om te praten met iemand die je vertrouwt. Een jongerenwerker bijvoorbeeld of een vertrouwenspersoon op school, begrijpt jouw situatie en zoekt met je mee naar een oplossing.

Doen alle gemeenten mee aan de inleveractie?

De gemeenten Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht organiseren gezamenlijk deze inleveractie. Hiermee hopen ze meer jongeren te bereiken en dat er meer wapens worden ingeleverd.

Wanneer kan ik mijn wapen inleveren?

De inleveractie is van 11 tot en met 17 oktober 2021. Check op de hier wat de openingstijden zijn van de inleverlocaties voor het inleveren van steekwapens, slag- en stootwapens.

Voor het inleveren van vuurwapens, munitie, explosieven en nepvuurwapens gelden andere regels. Dat kan in deze week alleen op afspraak met de politie. Bel hiervoor 0900 - 8844.

Welke wapens kan ik inleveren?

Alle soorten messen, slag- en stootwapens kun je inleveren bij de inleverlocaties.

Vuurwapens, munitie, explosieven en nepvuurwapens worden bij jou thuis opgehaald door de politie in burger.

Waar kan ik mijn wapen inleveren?

Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen anoniem ingeleverd worden bij het jongerenwerk van alle vijf gemeenten. Hier kun je de adresgegevens zien van het jongerenwerk Sliedrecht in jouw gemeente. Maar je kan ook inleveren bij het jongerenwerk in één van de andere gemeenten.

Het inleveren van vuurwapens, munitie, explosieven en nepvuurwapens kan alleen op afspraak met de politie. Bel hiervoor 0900 - 8844.

Ik wil een nepwapen inleveren. Kan dat?

Nepwapens lever je in bij de Politie. Bel hiervoor naar 0900-8844. Een nepvuurwapen wordt opgehaald in burger door de Politie.

Blijf ik anoniem als ik een wapen inlever?

Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen tijdens de inleverweek anoniem ingeleverd worden in de inleverton bij het jongerenwerk.

Vuurwapens, munitie en explosieven komt de politie in burger bij jou thuis ophalen. Dat kan niet anoniem.

Krijg ik echt geen straf als ik een wapen inlever?

Als je tussen 11 en 17 oktober 2021 je steekwapen, slag- of stootwapen inlevert, gebeurt dat zonder boete of strafrechtelijke vervolging.

Ook bij het inleveren van vuurwapens, munitie, explosieven en nepvuurwapens zal in beginsel geen vervolging aan de orde zijn. De politie voert wel een onderzoek uit naar het vuurwapen om na te gaan of het bij een misdrijf gebruikt is. Als dat niet het geval is, ontvang je bericht van het Openbaar Ministerie dat het bezit van je vuurwapen niet tot vervolging zal leiden. Dit heet een sepotmelding.

Mocht het vuurwapen wel bij een misdrijf gebruikt zijn, dan krijg je alsnog de status van verdachte. Met andere woorden: het bezit van het vuurwapen dat bij jou thuis door de politie opgehaald wordt, zal tijdens de inleverweek niet bestraft worden. Maar dat biedt geen vrijbrief om onder eerder met dat vuurwapen gepleegde strafbare feiten uit te komen.

Kan ik ook een steekwapen van iemand anders inleveren?

Messen, slag- en stootwapens kun je ook namens iemand anders inleveren. Anoniem en zonder straf.

Vuurwapens, munitie, explosieven en nepvuurwapens echter niet. Die worden opgehaald door de politie in burger en onderzocht. De eigenaar moet zich daarom identificeren.

Ik heb een andere vraag. Bij wie kan ik terecht?

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de gemeente waar je woont of het jongerenwerk en daar je vraag voorleggen.