Denk mee over groenbeleid in Sliedrecht!

Sliedrecht heeft grote ambities op het gebied van energie, klimaat, circulariteit en luchtkwaliteit. Groen speelt daarbij een belangrijke rol. De plannen en regels voor het groen in onze gemeente staan in het groenbeleidsplan.

Het huidige groenbeleidsplan is aan vervanging toe. We hebben bureau BTL Advies daarom gevraagd een nieuw plan te maken. Een plan dat rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen en ambities. Zoals de 10% meer bomen voor een fijne leefomgeving die zijn afgesproken in het coalitieakkoord. Of de klimaatagenda en omgevingsvisie. Bovendien horen we ook graag wat u vindt van groen in Sliedrecht!

Wat is een groenbeleidsplan?

In het groenbeleid staat wat de gemeente belangrijk vindt als het gaat om groen. En hoe we daar mee omgaan. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de groenstructuur, klimaat, biodiversiteit, bomen en participatie.
Mensen hebben groen nodig om zich heen. Niet alleen omdat het er mooi uitziet. Maar ook omdat groen veel (meetbare) positieve effecten heeft voor de samenleving. Goed ingericht groen zorgt er bijvoorbeeld voor dat we thuis, onderweg en op het werk minder overlast ervaren van extreem weer. Denk aan hitte, droogte en wateroverlast. Werken en wonen met uitzicht op groen verlaagt het stressgevoel en verbetert de concentratie en prestaties.
Groen biedt ook ruimte om te ontspannen, spelen en sporten. En met divers groen wordt de kans op overlast van plaagdieren zoals de eikenprocessierups kleiner. In ons groenbeleidsplan maken we afspraken over hoe we gebruik maken van deze én meer voordelen.
Het groenbeleidsplan zet deze afspraken in grote lijnen uiteen. Er staat niet in detail in waar bijvoorbeeld een bepaalde boom of struik gewenst is. Of hoe het onderhoud precies plaatsvindt.

bomen

Samen maken we een plan

We willen voor het Sliedrechts groenbeleid de juiste keuzes maken. Daar hebben we u bij nodig! De inbreng van inwoners is heel belangrijk. Bijna iedereen heeft wel een mening over groen in de openbare ruimte. Daarom willen we u betrekken bij het groenbeleidsplan.
In januari hebben we al een eerste avond gehouden, waar inwoners konden meepraten. Door de coronacrisis willen we nu geen bijeenkomsten organiseren. Maar we willen u wel de mogelijkheid geven om mee te praten. Dat kan eenvoudig digitaal via de mail. Uw opmerkingen, ideeën, vragen en suggesties kunt u opsturen naar: groen@sliedrecht.nl.*
*BTL Advies en de gemeente Sliedrecht gebruiken uw gegevens en suggesties uitsluitend voor dit project. Na afloop van het project worden de persoonsgegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. We hanteren de uitgangspunten van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hoe gaat het verder

We gebruiken uw reacties bij het maken van het nieuwe groenbeleidsplan. Eind augustus moet het plan klaar zijn. Zodat we het in het vierde kwartaal kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. We laten u later dit jaar graag zien wat we met uw reacties hebben gedaan. Hoe we dat doen, hoort u nog.

parkje