Groene woon- en werkomgeving

De gemeente Sliedrecht maakt onderdeel uit van de Randstad én van de Alblasserwaard. Sliedrecht vormt daarmee de overgang van een sterk verstedelijkt gebied naar de zuidelijke rand van Het Groene Hart van Zuid-Holland. Aan de ene kant een gebied waar veel mensen wonen en werken, aan de andere kant een open polderlandschap met uitgestrekte weilanden, fraaie natuur en karakteristieke boerderijen en dorpen.

Sliedrecht heeft dan ook een aantrekkelijke groene woon- en werkomgeving. Zo zijn er in en rondom Sliedrecht veel natuur- en recreatiegebieden, zoals Natuur- en recreatiepark De Hollandse Biesbosch en het Burg. Feitsmapark in Sliedrecht. Het Burg. Feitsmapark, in het hart van de gemeente Sliedrecht, biedt onderdak aan het Natuur- en Milieueducatiecentrum (NME) De Hooizolder, de kinderboerderij Charlotte van Bylandthoeve en de natuurspeeltuin de Woeste Weide. Kijk voor meer informatie op www.feitsmapark.nl. Ook heeft de gemeente Sliedrecht een volkstuinencomplex aan de Lijsterweg.

De Hooizolder

Groenbeleidsplan

Het Groenbeleidsplan (pdf, 6,3 MB) vormt de basis voor de groenstructuur in Sliedrecht. De groenstructuur is bepalend voor het woon- en leefkwaliteit in Sliedrecht. Het plan omschrijft dan ook de uitgangspunten voor het groenbeheer. Hierbij kunt u denken aan vragen als: welke de belangenafwegingen maakt de gemeente als er keuzes moeten worden gemaakt? Hoe gaan we in de gemeente om met het gemeentelijk groen? En welke bomen zijn beschermd?

De gemeente zorgt voor onderhoud aan openbaar groen. Naast het grasmaaien, snoeien en het kappen van zieke en dode bomen, gaat het hier ook om:

  • het bestrijden van onkruid en ongedierte
  • het onderhoud van waterpartijen
  • het voorkomen van overlast door honden
  • het onderhouden, aanpassen of realiseren van speelvoorzieningen (en het betrekken van buurtbewoners)

Wilt u zelf een boom kappen? Dan moet u hier soms een kapvergunning voor aanvragen.

Naast het onderhoud aan het openbaar groen, is de gemeente ook verantwoordelijk voor de inrichting van, het beheer van en onderhoud aan wegen, bruggen, riolering en de openbare verlichting.