Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Openbare ruimte en groen

De openbare ruimte is de gemeenschappelijke fysieke ruimte die we in Sliedrecht hebben. Deze ruimte is voor iedereen toegankelijk en draagt dus bij aan het woon- werk- en recreatiegenot van alle inwoners van en bezoekers in Sliedrecht. Een groot deel van het publieke leven speelt zich hier af. Tot de openbare ruimte horen niet alleen plekken in de open lucht, maar ook vrij toegankelijke overheidsgebouwen en publieke instellingen.

Sliedrecht richt zich binnen de openbare ruimte op:

  • het bevorderen van een aantrekkelijke groene woon- en werkomgeving
  • maatschappelijk verantwoord omgaan met afvalstoffen
  • de mogelijkheid voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting

Wet Natuurbescherming

Om flora en fauna in Sliedrecht te beschermen en te bevorderen, wordt binnen Sliedrecht gewerkt met een gedragscode bij het beheer en onderhoud van groen. De landelijke gedragscode ‘bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen’ van de vakvereniging Stadswerk wordt gevolgd.
Stadswerk is een netwerkorganisatie van gemeenten en professionals die betrokken zijn bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij deze gedragscode hoort een lokale uitwerking Drechtsteden (pdf, 5,8 MB) die aangeeft hoe met welke beschermde soorten rekening moet houden.