Resultaten onderzoek aanpak speelplekken

Resultaten onderzoek aanpak speelplekken

Bijlage 1. Resultaten enquĂȘte Opknappen Speelplekken 2015-2020


Respons

 • Aantal respondenten: 143, waarvan 133 respondenten gereageerd hebben via de digitale link en 10 respondenten via de e-mail. Het totaal aantal woonadressen in Sliedrecht is 11.374.

Respons Rapport

 • Bij welke speelplek (ken) in uw buurt woont u?

 • Baanhoek-West: 4 respondenten

 • De Weren: 16 respondenten

 • Prickwaert & Weresteijn: 7 respondenten

 • De Hoven: 9 respondenten

 • Rivierenbuurt-Noord: 8 respondenten

 • Buitenuitbreiding-West: 4 respondenten

 • Buitenuitbreding-Oost: 18 respondenten

 • Kerkbuurt-Oost: 3 respondenten

 • Winklerplein-Zuid: 2 respondenten

 • Winklerplein-Noord: 11 respondenten

 • Staatsliedenbuurt: 4 respondenten

 • Middenveer: 20 respondenten

 • Vogelbuurt-Zuid: 14 respondenten

 • Vogelbuurt-Noord: 9 respondenten

 • De Grienden: 11 respondenten

 • Van 3 respondenten is niet bekend in welke buurt ze wonen

 • Wat vindt u van de heringericht speelplek(ken) in uw buurt?

 • Leuk: 77 respondenten

 • Niet Leuk: 50 respondenten

 • Geen mening: 16 respondenten

 • Is er voldoende speelgelegenheid voor jonge kinderen van 0-5 jaar?

 • Ja: 66 respondenten

 • Nee: 58 respondenten

 • Geen mening: 19 respondenten

 • Heeft u een suggestie voor een speelplek voor jonge kinderen van 0-5 jaar? Geef hierbij aan wat en waar u wat mist

 • Ja: 82 respondenten

 • Nee: 32 respondenten

 • Geen mening: 29 respondenten

 • Heeft u nog opmerkingen rondom de aanpak van de speelplek(ken) in uw buurt?

 • Ja: 122 respondenten

 • Nee: 14 respondenten

 • Geen mening: 7 respondenten

Conclusie

 • Op een aantal speelplekken is er nog behoefte aan speeltoestellen voor jonge kinderen. Dit zijn de speelplekken De Horst (meeste stemmen voor een schommel), Batelier 46 (meeste stemmen voor een extra zandspeeltoestel), De Wiel (meeste stemmen voor een glijbaan), Middeldiepstraat (meeste stemmen voor een hinkelbaan), Wilgenhof 37 (meeste stemmen voor een speelhuisje), Berkenhof (meeste stemmen voor een zitbank).

 • In de respons komen een aantal meldingen voor, die tijdens het regulier onderhoud opgepakt worden, zoals afvalbakken verplaatsen, slijtage van natuurlijk gras opknappen, houtsnippers in valondergronden aanvullen, schoonmaken speeltoestellen.