Parkeren

In Sliedrecht kunt u overal gratis parkeren. Sliedrecht kent wel een aantal blauwe zones, waar u met een parkeerschijf voor een bepaalde tijd mag parkeren.

In de Nota Parkeerbeleid (pdf, 1.021 kB) omschrijft de gemeente Sliedrecht de gewenste situatie voor het parkeerbeleid in Sliedrecht.

Om woonwijken, winkelcentra en bij kantoren leefbaar en bereikbaar te houden, zijn duidelijke parkeernormen noodzakelijk. Wanneer het lastiger wordt om dichtbij huis, winkels en kantoor te parkeren, wordt dit vaak als hinderlijk ervaren en kom foutparkeren vaker voor. Voldoende parkeerplaatsen bij nieuw-, verbouw of functieverandering van voorzieningen (zoals woningen, bedrijven, sport en recreatie) is dan ook een belangrijk aandachtspunt in het parkeerbeleid van Sliedrecht.

Maar niet alleen het aantal parkeerplekken is belangrijk. Nieuwe of vernieuwde parkeernormen moeten ook bijdragen aan:

  • Bereikbaarheid
  • Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit (zo moet er zo min mogelijke overlast zijn in woon- en kwetsbare gebieden, moet de openbare ruimte niet worden aangetast en de stedenbouwkundige kwaliteit behouden blijven)
  • Verkeersveiligheid
  • Gebruiksvriendelijkheid (de parkeernormen moeten voor iedereen logisch en duidelijk zijn)