Verkeer en vervoer

Een goede bereikbaarheid van Sliedrecht is van grote invloed op het prettig wonen, werken en recreëren in Sliedrecht. Ook is het een belangrijke voorwaarde voor een gezond economisch klimaat. Bedrijven vestigen zich het liefst op locaties die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en/of snelwegen.

Sliedrecht is goed te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto via de A15. Voor Sliedrecht is een vlotte verkeersafwikkeling op de A15 daarom erg belangrijk: zo min mogelijk files op de A15 en minder sluipverkeer door de bebouwde kom. Sliedrecht pleit dan ook voor een spoedige verbreding van de A15.

De gemeente Sliedrecht streeft -niet alleen lokaal, maar ook regionaal in de Drechtsteden- naar een optimale bereikbaarheid met:

  • zo weinig mogelijk overlast
  • zo groot mogelijke veiligheid
  • zo laag mogelijke milieubelasting

Openbaar vervoer

Verkeer- en vervoersbeleid Sliedrecht

Sliedrecht omschrijft in haar Verkeersbeleidsplan (pdf, 10,4 MB) de visie van Sliedrecht op de gewenste toekomstige wegenstructuur en het gebruik ervan. Deze visie wordt meegenomen in ruimtelijke plannen (zo blijft de nodige ruimte beschikbaar). Ook worden verkeerskundige wensen voor de toekomst al vroegtijdig meegenomen in het onderhoud, de reconstructie of bij revitaliseringsprojecten.

Sliedrecht heeft een hoge bebouwingsdichtheid en een goede hoofdwegenstructuur. Het uitgangspunt van het Verkeersbeleidsplan is dan ook het optimaliseren van de bestaande verkeersstructuur en het toevoegen van ontbrekende schakels. Een aantal doelen zijn:

  • het bieden van voldoende parkeerruimte
  • het versterken van het openbaar vervoer
  • het versterken van de positie van fietser en voetganger
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid

Deze maatregelen worden uitgewerkt in deeldocumenten zoals de Nota Parkeerbeleid (pdf, 1.021 kB) en het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan (pdf, 12,7 MB). In deze documenten worden de kaders aangeven, waarbinnen Sliedrecht haar bereikbaarheid wil behouden en verbeteren. Ook voor bijvoorbeeld bijzondere transporten en het vervoer van gevaarlijke stoffen.