Uitvoering fietspad langs Craijensteijn gestart

De gemeente Sliedrecht gaat aan de zuidzijde van de Craijensteijn een fietspad in twee richtingen aanleggen. Half maart is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld en zijn direct de waardevolle watercipressen verplant. In de tweede helft van mei verwachten we te starten met de werkzaamheden aan de sloten langs Craijensteijn.

Bord fietspad CraijensteijnRuimte voor groen en water

Voor de aanleg van het vrij liggend fietspad in de nieuwe situatie Craijensteijn moeten we water dempen. Dit doen we door eerst te baggeren, daarna dempen en tot slot wordt de voorbelasting geplaatst. Vervolgens liggen de werkzaamheden dan 9 maanden stil, zodat de grond tijd voldoende ingeklonken is. Om de watergang voor het fietspad te mogen dempen moet de gemeente Sliedrecht eerst een nieuwe watergang elders graven. Het compenseren van dat water gebeurt binnen de herinrichting van het groengebied Reinenweer. Het groengebied wordt tegelijkertijd aantrekkelijker gemaakt door onder meer streekeigen heesters te planten, plas-dras oevers aan te leggen en vooroevers aan te leggen.

Meer informatie over de herinrichting van het groengebied Reinenweer leest u op onze pagina over plannen en projecten: www.sliedrecht.nl/groen_projecten.

Planning

Wij verwachten het fietspad in 2022 aan te leggen en voor de zomer van 2022 in gebruik te kunnen nemen. Aannemer KWS gaat het fietspad aanleggen. HVC is in gesprek om de aanleg van het warmtenet te combineren met de werkzaamheden van de gemeente. Voordat de werkzaamheden starten ontvangen de bewoners van KWS een huis-aan-huis brief over de werkzaamheden en de planning voor de Craijensteijn. Hierin vindt u ook de contactgegevens van wie u kunt benaderen bij vragen.

Kijk voor meer informatie op www.sliedrecht.nl/aanleg_fietspad_craijensteijn.