Baanhoek- Oost en Molendijk-West

Herinrichting van Baanhoek-Oost en Molendijk-West tussen de Geulstraat en Baanhoek huisnummer 239. Er komt onder andere nieuw asfalt, met een innovatieve deklaag van gerecycled asfalt.

De Baanhoek-Oost en Molendijk-West krijgen een nieuwe inrichting. Het gaat om het gebied tussen de Geulstraat en Baanhoek huisnummer 239. De herinrichting is volgens de dijkvisie. Er vinden werkzaamheden plaats zodat de rijbaan weer een hele tijd mee kan. Ook wordt er een nieuw regenwaterstelstel aangebracht waardoor het hemelwater via het riool wordt afgevoerd.

Werkzaamheden

  • Opbreken bestaande verhardingen
  • Aanleggen regenwaterriool en persleiding
  • Aanbrengen asfalt en klinkers op een nieuwe funderingsconstructie
  • Aanbrengen nieuwe openbare verlichting

Van Vulpen vervangt de kabels en leidingen in Molendijk en Baanhoek in opdracht van Oasen (water) en Stedin (gas en elektra).

Periode

2020

Kaartje Baanhoek Oost en Molendijk West

Betrokken partijen

Contact

  • Heeft u vragen over de herinrichting? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.
  • Heeft u vragen over de aanleg van kabels en leidingen? Neem dan contact op met Van Vulpen 06-52550572.