Herinrichting Elzenhof (deelgebied 12)

De Elzenhof (deelgebied 12) krijgt een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere de openbare ruimte ophogen, de riolering, de bestrating en het groen vervangen.

De openbare ruimte van de Elzenhof is aan zetting onderhevig. Hiermee bedoelen we dat het niveau van de bestrating en het groen inmiddels tot ver onder de bouwpeilen van de woningen (onderheid) is gezakt. Het bestaand gemengd riool in de Elzenhof is aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de verhardingen van de rijbaan en de trottoirs. Door het ophogen van de openbare ruimte is het groen niet te handhaven en moet opnieuw worden aangeplant. Tot slot voldoet de huidige inrichting van de Elzenhof niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom gaan we de openbare ruimte van de Elzenhof ophogen. Met nieuwe materialen en aanplant van groen wordt de Elzenhof opnieuw ingericht. Na de herinrichitng voldoet de Elzenhof weer aan de eisen en wensen die worden gesteld aan het openbaar gebied. De Elzenhof is weer toekomstbestendig.

Ontwerp

Op het onderstaande kaartje ziet u waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om de gebieden die groen gekleurd zijn. In februari 2021 hebben we aan de bewoners en belangstellenden gevraagd naar wat er speelt in de buurt. Welke aanpassingen zien zij graag? Of wat moet juist blijven? We hebben ook gevraagd om na te denken over verkeer en parkeren in de straat. En aan de inrichting met bijvoorbeeld groen en verlichting. Op basis van de reacties wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt. Het voorlopige ontwerp wordt besproken en het definitieve ontwerp wordt vastgesteld door het college. 

Planning

In juni 2021 verwachten we het eerste ontwerp klaar te hebben. Dat laten we u natuurlijk graag zien. Hoe we dat doen, hoort u tegen die tijd. U kunt dan ook weer reageren. Pas daarna stellen we een definitief ontwerp vast. En waarschijnlijk kan dan eind 2021 de eerste schop de grond in! 

  • Voorbereiding: Q1 en Q3 2021
  • Uitvoering werkzaamheden: Q4 2021. 


Locatie (met overzichtskaart)

Overzichtskaart Elzenhof-deelgebied 12

 
Werkzaamheden

  • Vervangen van het bestaand gemengd riool, verhardingen van de rijbaan en de trottoirs
  • Ophogen openbare ruimte
  • Aanplant van groen

 

Betrokken partijen

Ingenieursbureau Adcim B.V


Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.