Herinrichting Jacob Catsstraat Zuid

De Jacob Catsstraat e.o. krijgt een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere een deel van de riolering en bestrating vervangen.

Het onderhoudsniveau van de openbare buitenruimte is volgens het huidig beleid niet op peil rondom de Jacob Catsstraat. Ook wordt er gekeken naar de andere onderdelen binnen de openbare ruimte zoals het groen, openbare verlichting, afvalinzameling en kabels en leidingen. In een eerder stadium zijn er gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van Groen van Prinstererschool locatie. De beide projecten zijn nu losgekoppeld om geen verdere vertraging te hebben in de voorbereiding van het opknappen van de omgeving.

Ontwerp

Op het onderstaande kaartje ziet u waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om de gebieden die groen gekleurd zijn. In periode december 2020 - januari 2021 hebben we aan de bewoners en belangstellenden gevraagd naar wat er speelt in de buurt. Welke aanpassingen zien zij graag? Of wat moet juist blijven? We hebben ook gevraagd om na te denken over verkeer en parkeren in de straat. En aan de inrichting met bijvoorbeeld groen en verlichting. De reacties worden meegenomen in het ontwerp. Een ingenieursbureau Maas & Nienhuis gaat samen met de bewoners aan de slag met de voorbereiding.

Werkzaamheden

Momenteel zit het project in de ontwerpfase. Wanneer de aannemer is geselecteerd, volgt er meer informatie over de werkzaamheden.

Periode

2021-2022

Locatie

Op onderstaand kaartje ziet u waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om de gebieden die gekleurd zijn. We gaan hier nu eerst een ontwerp voor maken.

Overzichtskaart Jacob Catsstraat

Betrokken partijen

Ingenieursbureau Maas & Nienhuis

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.