Start uitvoering Kerkbuurt-Oost

Kerkbuurt-Oost wordt heringericht. In de aanloopstraten van Kerkbuurt-Oost gaan we meer ruimte voor bijvoorbeeld wonen en werken ontwikkelen. De herinrichting draagt bij aan het aantrekkelijker maken van het centrale winkelhart van Sliedrecht: de Kerkbuurt.

Afgelopen halfjaar is er veel overleg geweest over de herinrichting van de aanloopstraat. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het ontwerp zoals we dit nu gaan maken. Hoe het ontwerp eruit ziet is te zien op de projectpagina van de gemeente.

Op 12 september start de uitvoering. De werkzaamheden worden in 4 fasen uitgevoerd zodat de woningen en de winkels zo goed mogelijk bereikbaar blijven voor fietsers en voetgangers.

Hoe de faseringen eruit zien is te zien op de faseringstekening die staat op de projectpagina van de gemeente.

Helaas gaan de werkzaamheden niet helemaal onopgemerkt voorbij. We proberen de overlast tot het minimum te beperken, maar vragen ook u begrip hiervoor.

Voor meer informatie over het project verwijzen we u graag naar de projectpagina van dit project.

20220419 - 3D visualisatie