Herinrichting Rivierenbuurt Zuid

De Rivierenbuurt-Zuid is toe aan onderhoud. De gemeente wil deze buurt daarom in 2021 'revitaliseren'. We doen dan niet alleen onderhoudswerk, maar richten de wijk ook opnieuw in. Zodat deze weer voldoet aan de eisen en wensen van nu en later.

De openbare ruimte in de Rivierenbuurt-Zuid is verzakt. Het riool en de verharding zijn oud en aan vervanging toe. En de inrichting van de wijk als 30 km-zone voldoet niet meer aan de eisen van nu. Het idee is om de wijk weer op te hogen en opnieuw in te richten. Het riool en de verharding vervangen we voor nieuw. In 2020 zijn we samen met een ingenieursbureau met de voorbereiding gestart. De werkzaamheden starten 25 mei 2021 en zullen gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Bij normale (weers-) omstandigheden zijn de werkzaamheden gereed in november 2021.

Tijdens de werkzaamheden zal per fase de straat opgebroken zijn. De woningen zijn middels loopschotten te allen tijden te voet bereikbaar. Autoverkeer kan tijdelijk geen doorgang hebben. Er zullen omleidingsroutes ingesteld worden. Voor fietsers en voetgangers, anders dan bestemmingsverkeer, is er gedurende de werkzaamheden een algemene omleiding. Hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden en hebben bij calamiteiten te allen tijden doorgang. De omwonenden zijn middels een brief van KWS geïnformeerd.

Ontwerp

Op het onderstaande kaartje ziet u waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om de gebieden die blauw, paars en oranje gekleurd zijn. In mei 2020 hebben we aan de bewoners en belangstellenden gevraagd naar wat er speelt in de buurt. Welke aanpassingen zien zij graag? Of wat moet juist blijven? We hebben ook gevraagd om na te denken over verkeer en parkeren in de straat. En aan de inrichting met bijvoorbeeld groen en verlichting. Op basis van de reacties is een voorlopig ontwerp gemaakt. Het voorlopige ontwerp is besproken en inmiddels is het definitieve ontwerp vastgesteld door het college.

Het definitieve ontwerp en opmerkingen van de bewoners kunt u hieronder bekijken:

Duurzaamheid

Tijdens de uitwerking van het ontwerp is gestreefd naar een duurzame inrichting met een gescheiden rioolstelsel en een nieuwe verhardingsconstructie. Er wordt veel open verharding toegepast zodat het regenwater plaatselijk in de bodem kan infiltreren. Het overige regenwater wordt via een regenwaterriool afzonderlijk van vuil water afgevoerd naar open water. De verhardingsconstructie wordt opnieuw ontworpen om de levensduur van de rijbaan te verlengen. Ook is een plan opgesteld voor behoud en vernieuwing van de groenvoorziening binnen het plan. De aanbesteding van de civiele werkzaamheden op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is mede beoordeeld op het onderdeel Duurzaamheid.  

Werkzaamheden

  • Opbreken straatwerk
  • Verwijderen oude riolering
  • Aanbrengen nieuwe riolering incl. vervangen huisaansluitingen
  • Aanbrengen nieuw straatwerk

Planning

  • Voorbereiding: juni - december 2020
  • Start uitvoering: 6 september 2021
  • Oplevering: Q2 2022
  • Bekijk hier de planning

Locatie

Kaart Rivierenwijk-Zuid - plangebied_update

Betrokken partijen

KWS Infra


Blijf op de hoogte via de KWS-app

Voor actuele informatie over het project adviseren wij u gebruik te maken van de KWS-app. Met de KWS-app kunt u de voortgang van het project op de voet volgen. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store. U kunt dan zoeken op het project ‘Revitalisering Rivierenbuurt’ en als favoriet aanvinken door op het sterretje te klikken. U krijgt dan melding bij een nieuw bericht.
 

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem gerust contact op met de KWS-omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 06-11320281, e-mail agrootendorst@kws.nl of via de KWS app. Ook kunt u op de maandagen van 13.00 uur tot 16.00 uur met uw vragen terecht in onze bouwkeet aan de Grevelingenlaan t.h.v de achterzijde van autobedrijf Broere. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u om met de omgevingsmanager hiervoor een afspraak te maken.

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan e-mail naar projecten@sliedrecht.nl.