Herinrichting Staatsliedenbuurt

De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht krijgt een flinke opknapbeurt. Er worden woningen gesloopt en nieuwe gebouwd. Ook de openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting.

Wat houdt het project in en wie voert het uit

Herstructurering van de wijk, met de sloop van verouderde woningen en de bouw van voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen. En de inrichting van een toekomstbestendige openbare ruimte. Bewoners zijn nauw betrokken bij de plannen. Tablis Wonen zorgt voor de voorbereiding en uitvoering. De gemeente faciliteert en is opdrachtgever voor de openbare ruimte.

Waarom

De Staatsliedenbuurt is gebouwd in de jaren '50, vlak na de Tweede Wereldoorlog. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van nu. Ook in de openbare ruimte zijn knelpunten. Met een herstructurering willen woningcorporatie Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht de wijk toekomst geven.

Periode

De herstructurering vindt plaats in drie fasen. De eerste fasen zijn klaar. Afronding van het project staat op de planning voor het najaar van 2021.

Locatie

De wijk ligt centraal tussen het centrum van het dorp en de A15.

Staatsliedenbuurt

Betrokken partijen

Tablis Wonen

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Tablis Wonen: 0184- 444844 of e-mail staatsliedenbuurt@tabliswonen.nl.