Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp

Bent u bewoner van de wijk Stormrand e.o.? Helaas kunnen wij door de huidige coronamaatregelen geen bewonersavonden of inloopmomenten organiseren. Wel bieden wij u de gelegenheid om de voorlopige ontwerpen in te zien.. 

Reageren op de ontwerpen kon tot 9 januari 2022. Inmiddels zijn alle reacties verzameld en deze worden behandeld.

Open hier voorlopige ontwerpen:

Aanvullende informatie

Er is beperkte beschikbare ruimte en daarom worden de wegen grotendeels hetzelfde ingericht. Alleen in de Padakker stellen we eenrichtingsverkeer voor zodat er meer ruimte komt voor parkeervakken en groen in deze straat.  We brengen parkeerplaatsen veelal op dezelfde locaties aan. Van het groen, lage beplanting en de bomen is een opname gedaan. Bestaande bomen komen veelal terug en waar mogelijk worden nieuwe bomen gepland. Bomen die in verband met de ophoging weinig overlevingskansen hebben worden verwijderd en elders in de gemeente geplant of komen te vervallen en worden vervangen door nieuwe bomen. Met betrekking tot de riolering wordt er een gescheiden stelsel aangelegd door middel van het legen van een apart hemelwaterriool. Onze werkzaamheden gaan tot aan de huidige erfgrenzen. Als onderdeel van duurzaamheid en klimaatadaptatie wordt ook gekeken of de bestaande verharding deels hergebruikt kan worden en sommige parkeervakken met waterdoorlatende verharding kan worden uitgevoerd. 


Snoeien overhangend groen

Om de trottoirs goed begaanbaar te houden voor de voetgangers is het van belang dat de beplanting niet boven de tegels komt te hangen. Wij verzoeken u daarom uw beplanting goed te snoeien. Zodat de trottoirs goed begaanbaar zijn en blijven. Kijkt u dus even kritisch naar uw eigen beplanting en het aanwezige trottoir en snoei de beplanting zover terug dat deze niet boven de tegels hangt.